creator Tanaka, Chikako; Arita, Yuichi; Sasahara, Hisako; Ogawa, Tetsuji; Tani, Ryoji; Abe, Y asuhiko; Shimizu, Yoshitaka; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01
creator Ogawa, Tetsuji; Fujitani, Yuri; Yoshino, Miho; Kanou, Toshifumi; Shu, Masahiro; Yoshino, Hiroshi; Kawaguchi, Hiroyuki; Shirakawa, Masaharu; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
creator Syu, Masahiro; Ogawa, Tetsuji; Kanou, Tosihumi; Fujitani, Yuri; Yosino, Mio; Yoshino, Hiroshi; Kawaguchi, Hiroyuki; Shirakawa, Masaharu; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
creator Shirakawa, Masaharu; Hino, Takamune; Shiba, Hideki; Kawamura, Keiichiroh; Nakanishi, Keiji; Ogawa, Tetsuji; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Shirakawa, Masaharu; Hirakawa, Masahiko; Azuma, Takaaki; Koi, Mamoru; Shimizu, Yasushi; Takayama, Tomoyuki; Kawamura, Keiichiroh; Hossain, M. R.; Ogawa, Tetsuji; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Kanou, Toshifumi; Ogawa, Tetsuji; Fujitani, Yuri; Hirohata, Hideo; Kawaguchi, Hiroyuki; Yoshino, Miho; Ramjan, Hossain Muhammed; Satoh, Hiroki; Shirakawa, Masaharu; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1992-06-01