creator Oue, Naohide; Yoshida, Kazuhiro; Noguchi, Tsuyoshi; Sentani, Kazuhiro; Kikuchi, Akira; Yasui, Wataru;
journal title Cancer Science
volume Volume 98
issue Issue 8
date of issued 2007-08
creator Mitani, Yoshitsugu; Oue, Naohide; Matsumura, Shunji; Yoshida, Kazuhiro; Noguchi, Tsuyoshi; Ito, Masanori; Tanaka, Shinji; Kuniyasu, Hiroki; Kamata, Nobuyuki; Yasui, Wataru;
journal title Oncogene
volume Volume 26
issue Issue 30
date of issued 2007
creator Yasui, Wataru; Nakayama, Hirofumi; Oue, Naohide; Kuraoka, Kazuya;
creator Sentani, Kazuhiro; Tashiro, Takashi; Oue, Naohide; Yasui, Wataru;
journal title APMIS
volume Volume 115
issue Issue 12
date of issued 2007-12
creator Sentani, Kazuhiro; Oue, Naohide; Sakamoto, Naoya; Arihiro, Koji; Aoyagi, Kazuhiro; Sasaki, Hiroki; Yasui, Wataru;
journal title Modern Pathology
volume Volume 21
issue Issue 4
date of issued 2008-04
creator Sentani, Kazuhiro; Oue, Naohide; Sakamoto, Naoya; Anami, Katsuhiro; Naito, Yutaka; Aoyagi, Kazuhiko; Sasaki, Hiroki; Yasui, Wataru;
journal title Pathobiology
volume Volume 77
issue Issue 5
date of issued 2010
creator Sentani, Kazuhiro; Oue, Naohide; Naito, Yutaka; Sakamoto, Naoya; Anami, Katsuhiro; Oo, Htoo Zarni; Uraoka, Naohiro; Aoyagi, Kazuhiko; Sasaki, Hiroki; Yasui, Wataru;
journal title Carcinogenesis
volume Volume 33
issue Issue 5
date of issued 2012
creator Tazaki, Tatsuya; Oue, Naohide; Ichikawa, Toru; Tsumura, Hiroaki; Hino, Hiroshi; Yamaoka, Hiroaki; Kanehiro, Tetsuya; Yasui, Wataru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 59
issue Issue 2
date of issued 2010-06
creator Imai, Takeharu; Sentani, Kazuhiro; Yamashita, Kazuomi; Oue, Naohide; Yoshida, Kazuhiro; Yasui, Wataru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 65
issue Issue 3-4
date of issued 2016-12