creator Okazawa, Shigenobu;
journal title International Journal of Non-Linear Mechanics
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 2010-01
creator Fujikubo, Masahiko; Kitamura, Mitsuru; Okazawa, Shigenobu; Yasukawa, Hironori; Yanagihara, Daisuke; Yamamoto, Motomichi; Masaoka, Koji; Harada, Minoru;