creator Hua, Ngoc-Phuc; Kobayashi, Fumihisa; Iwasaka, Yasunobu; Shi, Guang-Yu; Naganuma, Takeshi;
journal title Aerobiologia
volume Volume 23
issue Issue 4
date of issued 2007-12
creator Kaneko, Ryo; Hayashi, Toru; Tanahashi, Manabu; Naganuma, Takeshi;
journal title Marine Biotechnology
volume Volume 9
issue Issue 4
date of issued 2007
creator Kuramochi, Takashi; Shiroma, Kazuhito; Naganuma, Takeshi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 48
date of issued 2009-12-25
creator Kuramochi, Takashi; Naganuma, Takeshi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 49
date of issued 2010-12-24
creator Kuramochi, Takashi; Koi, Akiko; Naganuma, Takeshi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 50
date of issued 2011-12-24
creator Kuramochi, Takashi; Koi, Akiko; Kashihara, Katsuhiko; Jadoon, Waqar Azeem; Naganuma, Takeshi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 51
date of issued 2012-12-24
creator Kuramochi, Takashi; Koi, Akiko; Kashihara, Katsuhiko; Naganuma, Takeshi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 51
date of issued 2012-12-24
creator Kuramochi, Takashi; Ueno, Kanako; Koi, Akiko; Naganuma, Takeshi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 52
date of issued 2013-12-25
creator Kuramochi, Takashi; Koi, Akiko; Naganuma, Takeshi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 52
date of issued 2013-12-25
creator Kuramochi, Takashi; Kuramochi, Atsuko; Koi, Akiko; Naganuma, Takeshi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 53
date of issued 2014-12-25
creator Marumoto, Hiroshi; Naganuma, Takeshi; Miyoshi, Miori; Kutsunugi, Yuki; Okamoto, Eiji; Komoda, Masashi; Yamashita, Masafumi; Nisiyama, Kazuyuki; Tanaka, Shinya; Hayashi, Yasuhiro; Madokoro, Koukichi; Hiraga, Hiroyuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 43
date of issued 2015-03-26
creator Hiraga, Hiroyuki; Naganuma, Takeshi; Miyoshi, Miori; Kutsunugi, Yuki; Marumoto, Hiroshi; Okamoto, Eiji; Komoda, Masashi; Yamashita, Masafumi; Nishiyama, Kazuyuki; Tanaka, Shinya; Hayashi, Yasuhiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 42
date of issued 2014-03-24
SelfDOI 10.15027/35845
creator Hiraga, Hiroyuki; Naganuma, Takeshi; Miyoshi, Miori; Marumoto, Hiroshi; Kutsunugi, Yuki; Okamoto, Eiji; Komoda, Masashi; Yamashita, Masafumi; Kashihara, Rinzo; Tanaka, Shinnya; Hayashi, Yasuhiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 41
date of issued 2013-03-22
SelfDOI 10.15027/34657
creator Hiraga, Hiroyuki; Naganuma, Takeshi; Marumoto, Hiroshi; Miyoshi, Miori;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32665
creator Kuramochi, Atsuko; Kuramochi, Takashi; Koi, Akiko; Naganuma, Takeshi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 54
date of issued 2015-12-25
creator Kuramochi, Takashi; Kuramochi, Atsuko; Koi, Akiko; Naganuma, Takeshi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 54
date of issued 2015-12-25
creator Elsaied, Hosam Easa; Kaneko, Ryo; Naganuma, Takeshi;
journal title Marine Biotechnology
volume Volume 8
issue Issue 5
date of issued 2006-10
creator Simizu, S.; Akiyama, M.; Ishijima, Y.; Hama, K.; Kunimaru, T.; Naganuma, Takeshi;
journal title Geobiology
volume Volume 4
issue Issue 3
date of issued 2006-09
creator Naganuma, Takeshi; Kouchi, Hideaki; Une, Kouji; Kashihara, Rinzo; Komoda, Masashi; Nozoe, Susumu; Hayashi, Yasuhiro; Hiraga, Hiroyuki; Marumoto, Hiroshi; Yamashita, Masafumi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 35
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/17452
creator Naganuma, Takeshi; Kano, Akihiro; Une, Kouji; Hayashi, Yasuhiro; Hiraga, Hiroyuki; Marumoto, Hiroshi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 36
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/23196