Thumnail
creator Zhu, Shiyang; Nakajima, Anri; Ohashi, Takuo; Miyake, Hideharu;
journal title IEEE Transactions on Electron Devices
volume Volume 53
issue Issue 8
date of issued 2006-08
Thumnail
creator Zhu, Shiyang; Nakajima, Anri; Ohashi, Takuo; Miyake, Hideharu;
journal title IEEE Electron Device Letters
volume Volume 26
issue Issue 9
date of issued 2005-09
Thumnail
creator Nakajima, Anri; Ohashi, Takuo; Zhu, Shiyang; Yokoyama, Shigeyuki; Michimata, Shigetomi; Miyake, Hideharu;
journal title IEEE Electron Device Letters
volume Volume 26
issue Issue 8
date of issued 2005-08
Thumnail
creator Zhu, Shiyang; Nakajima, Anri; Ohashi, Takuo; Miyake, Hideharu;
journal title IEEE Electron Device Letters
volume Volume 26
issue Issue 6
date of issued 2005-06
Thumnail
creator Zhu, Shiyang; Nakajima, Anri; Ohashi, Takuo; Miyake, Hideharu;
journal title IEEE Electron Device Letters
volume Volume 26
issue Issue 3
date of issued 2005-03
Thumnail
creator Yokoyama, Shin; Ohba, Kenji; Kawamura, Kensaku; Kidera, Toshiro; Nakajima, Anri;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 79
issue Issue 4
date of issued 2001-07-23
Thumnail
creator Yokoyama, Shin; Ohba, Kenji; Nakajima, Anri;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 79
issue Issue 5
date of issued 2001-07-30
Thumnail
creator Nakajima, Anri; Yoshimoto, Takashi; Kidera, Toshirou; Yokoyama, Shin;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 79
issue Issue 5
date of issued 2001-07-30
Thumnail
creator Khosru, Quazi Deen Mohd; Nakajima, Anri; Yoshimoto, Takashi; Yokoyama, Shin;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 79
issue Issue 21
date of issued 2001-11-19
Thumnail
creator Nakajima, Anri; Khosru, Quazi Deen Mohd; Yoshimoto, Takashi; Kidera, Toshirou; Yokoyama, Shin;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 80
issue Issue 7
date of issued 2002-02-18
Thumnail
creator Khosru, Quazi Deen Mohd; Nakajima, Anri; Yoshimoto, Takashi; Yokoyama, Shin;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 80
issue Issue 21
date of issued 2002-05-27
Thumnail
creator Ito, Yuhei; Hatano, Tsuyoshi; Nakajima, Anri; Yokoyama, Shin;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 80
issue Issue 24
date of issued 2002-06-17
Thumnail
creator Nakajima, Anri; Ito, Yuhei; Yokoyama, Shin;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 81
issue Issue 4
date of issued 2002-07-22
Thumnail
creator Kawamura, Kensaku; Kidera, Toshiro; Nakajima, Anri; Yokoyama, Shin;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 91
issue Issue 8
date of issued 2002-04-15
Thumnail
creator Ishii, Hiroyuki; Nakajima, Anri; Yokoyama, Shin;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 95
issue Issue 2
date of issued 2004-01-15
Thumnail
creator Hansch, Walter; Nakajima, Anri; Yokoyama, Shin;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 75
issue Issue 11
date of issued 1999-09-13
Thumnail
creator Nakajima, Anri; Yoshimoto, Takashi; Kidera, Toshiro; Obata, Katsunori; Yokoyama, Shin; Sunami, Hideo; Hirose, Masataka;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 77
issue Issue 18
date of issued 2000-10-30
Thumnail
creator Zhu, Shiyang; Nakajima, Anri;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 86
issue Issue 8
date of issued 2005-02-21
Thumnail
creator Kitade, Tetsuya; Ohkura, Kensaku; Nakajima, Anri;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 86
issue Issue 12
date of issued 2005-05-21
Thumnail
creator Ohkura, Kensaku; Kitade, Tetsuya; Nakajima, Anri;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 89
issue Issue 18
date of issued 2006-10-30