Thumnail
creator Nanakida, Atsushi;
journal title 教育と医学
volume Volume 55
issue Issue 12
date of issued 2000-12-01
Thumnail
creator Nanakida, Atsushi;
journal title 教育と医学
volume Volume 57
issue Issue 2
date of issued 2009-02-01
Thumnail
creator Nanakida, Atsushi; Nakatsubo, Fuminori;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
Thumnail
creator Nanakida, Atsushi;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
Thumnail
creator Sakai, Aiichiro; Uragami, Moe; Ueyama, Rutsuko; Ito, Yu; Nanakida, Atsushi; Sugimura, Shinichirou; Nakatsubo, Fuminori;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
Thumnail
creator Ito, Yu; Uragami, Moe; Ueyama, Rutsuko; Sakai, Aiichiro; Nanakida, Atsushi; Sugimura, Shinichirou; Nakatsubo, Fuminori;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
Thumnail
creator Nanakida, Atsushi;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
Thumnail
creator Kawaguchi, Maki; Mori, Yoriko; Hou, Shengbin; Shirota, Kaya; Nanakida, Atsushi;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
Thumnail
creator Matsui, Gota; Nanakida, Atsushi;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
Thumnail
creator Masuda, Takahito; Nanakida, Atushi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. Ⅲ, Education and Human Science
issue Issue 50
date of issued 2002-02-28
SelfDOI 10.15027/18399
Thumnail
creator Yamazaki, Akira; Torimitsu, Mioko; Nanakida, Atsushi; Ishida, Yuuko; Nakatsubo, Fuminori; Nuibe, Yoshinori; Komekami, Hiroko; Hayashi, Yoshie; Michishita, Maho; Matsumoto, Shingo;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 29
date of issued 2001-03-30
SelfDOI 10.15027/29489
Thumnail
creator Nanakida, Atsushi; Yamazaki, Akira; Torimitsu, Mioko; Nuibe, Yoshinori; Komekami, Hiroko; Hayashi, Yoshie; Michishita, Maho; Matsumoto, Shingo; Syouda, Ruriko; Masuda, Takahito;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 30
date of issued 2002-03-28
SelfDOI 10.15027/29497
Thumnail
creator Nanakida, Atsushi; Yamazaki, Akira; Torimitsu, Mioko; Nuibe, Yoshinori; Komekami, Hiroko; Hayashi, Yoshie; Michishita, Maho; Matsumoto, Shingo; Syouda, Ruriko; Sugeta, Naoe; Okamoto, Benika; Mizuuchi, Toyokazu; Matsui, Gota;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 31
date of issued 2003-03-28
SelfDOI 10.15027/29506
Thumnail
creator Nanakida, Atsushi; Komekami, Hiroko; Hayashi, Yoshie; Michishita, Maho; Matsumoto, Shingo; Sugeta, Naoe; Shoda, Ruriko; Tenma, Hiromi; Matsui, Gota;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 32
date of issued 2004-03-30
SelfDOI 10.15027/29507
Thumnail
creator Nanakida, Atsushi; Zaima, Yumiko; Hayashi, Yoshie; Matsumoto, Shingo; Miyake, Mizuho; Ochiai, Sayuri; Yuasa, Naoko; Maki, Ryota; Sato, Chie; Matsui, Gota;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 35
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/17402
Thumnail
creator Nanakida, Atsushi; Sugimura, Shinichirou; Zaima, Yumiko; Hayashi, Yoshie; Miyake, Mizuho; Naoe, Sugeta; Shouda, Ruriko; Ochiai, Sayuri; Tanaka, Saori; Sato, Chie; Matsui, Gota;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 36
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/23185
Thumnail
creator Nanakida, Atsushi; Sugimura, Shinichirou; Zaima, Yumiko; Hayashi, Yoshie; Matsumoto, Shingo; Uematsu, Yumiko; Sugeta, Naoe; Shouda, Ruriko; Ochiai, Sayuri; Tanaka, Saori; Sato, Chie;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 37
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/26332
Thumnail
creator Nakatsubo, Fuminori; Matsumoto, Shingo; Park, Eunmi; Koga, Takuya; Maeda, Kae; Nanakida, Atsushi; Yamamoto, Takaharu; Zaima, Yumiko; Hayashi, Yoshie; Uematsu, Yumiko; Ochiai, Sayuri;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 37
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/26333
Thumnail
creator Nanakida, Atsushi; Zaima, Yumiko; Matsumoto, Shingo; Hayashi, Yoshie; Uematsu, Yumiko; Yuasa, Naoko; Sugeta, Naoe; Yukawa, Keiko; Shouda, Ruriko; Ochiai, Sayuri; Manabe, Ken;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29854