creator Taguchi, Akira; Ohtsuka, Masahiko; Nakamoto, Takashi; Naito, Kumiko; Tsuda, Mikio; Kudo, Yoshiki; Motoyama, Eiso; Suei, Yoshikazu; Tanimoto, Keiji;
journal title Dentomaxillofacial Radiology
volume Volume 36
issue Issue 3
date of issued 2007-03
creator Taguchi, Akira; Ohtsuka, Masahiko; Tsuda, Mikio; Nakamoto, Takashi; Kodama, Ichiro; Inagaki, Koji; Noguchi, Toshihide; Kudo, Yoshiki; Suei, Yoshikazu; Tanimoto, Keiji;
journal title Dentomaxillofacial Radiology
volume Volume 36
issue Issue 3
date of issued 2007-03
creator Ishii, Kodo; Taguchi, Akira; Nakamoto, Takashi; Ohtsuka, Masahiko; Sutthiprapaporn, Pipop; Tsuda, Mikio; Kodama, Ichiro; Kudo, Yoshiki; Sumida, Hiroomi; Suei, Yoshikazu; Tanimoto, Keiji;
journal title Dentomaxillofacial Radiology
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2007-01