creator Kawai, Toru; Kusano, Yoshie; Yamada, Kyouko; Ueda, Chikako; Kawai, Atsushi; Masaki, Takao;
journal title Journal of Artificial Organs
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 2018-11-14
creator Soji, Kotaro; Doi, Shigehiro; Nakashima, Ayumu; Sasaki, Kensuke; Doi, Toshiki; Masaki, Takao;
journal title PLoS ONE
volume Volume 13
issue Issue 8
date of issued 2018-08-16
creator Tamura, Ryo; Doi, Shigehiro; Nakashima, Ayumu; Sasaki, Kensuke; Maeda, Kazuya; Ueno, Toshinori; Masaki, Takao;
journal title PLoS ONE
volume Volume 13
issue Issue 5
date of issued 2018-05-03
creator Maeoka, Yujiro; Naito, Takayuki; Irifuku, Taisuke; Shimizu, Yuka; Ogawa, Takahiko; Masaki, Takao;
journal title PLoS ONE
volume Volume 12
issue Issue 6
date of issued 2017-06-02
creator Maeda, Kazuya; Doi, Shigehiro; Nakashima, Ayumu; Nagai, Takuo; Irifuku, Taisuke; Ueno, Toshinori; Masaki, Takao;
journal title PLoS ONE
volume Volume 12
issue Issue 3
date of issued 2017-03-09
creator Nagai, Takuo; Doi, Shigehiro; Nakashima, Ayumu; Irifuku, Taisuke; Sasaki, Kensuke; Ueno, Toshinori; Masaki, Takao;
journal title PLoS ONE
volume Volume 11
issue Issue 8
date of issued 2016-08-11
creator Doi, Shigehiro; Masaki, Takao;
journal title The Journal of Vascular Access
volume Volume 16
issue Issue 10_suppl
date of issued 2015
creator Doi, Shigehiro; Masaki, Takao;
journal title Contributions to Nephrology
volume Volume 189
date of issued 2016-12-12
creator Oda, Hiroaki; Yorioka, Noriaki; Takemasa, Atsuo; Shigemoto, Kenichiro; Harada, Satoru; Ito, Takafumi; Masaki, Takao; Yamakido, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 3
date of issued 1995-09
creator Yorioka, Noriaki; Taniguchi, Yoshihiko; Ito, Takafumi; Katsutani, Masahira; Amimoto, Dai; Masaki, Takao; Nishida, Yoji; Kushihata, Shigeyuki; Oda, Hiroaki; Yamakido, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 47
issue Issue 3
date of issued 1998-09
creator Ogata, Satoshi; Yorioka, Noriaki; Tanji, Chie; Asakimori, Yukiteru; Ito, Takafumi; Masaki, Takao; Nishida, Yoji; Taniguchi, Yoshihiko; Yamakido, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 1
date of issued 2000-03
creator Takahashi, Shunsuke; Taniguchi, Yoshihiko; Nakashima, Ayumu; Arakawa, Tetsuji; Kawai, Toru; Doi, Shigehiro; Ito, Takafumi; Masaki, Takao; Kohno, Nobuoki; Yorioka, Noriaki;
journal title Nephron Experimental Nephrology
volume Volume 112
issue Issue 2
date of issued 2009
creator Kuratsune, Masatoshi; Masaki, Takao; Hirai, Takayuki; Kiribayashi, Kei; Yokoyama, Yukio; Arakawa, Tetsuji; Yorioka, Noriaki; Kohno, Nobuoki;
journal title Nephrology
volume Volume 12
issue Issue 6
date of issued 2007-12