creator Edahiro, Kazunori; Nakamura, Takashi; Tamayama, Mizue; Kurihara, Shinji;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 61
date of issued 2012-12-21
SelfDOI 10.15027/33974
creator Nakamura, Takashi; Edahiro, Kazunori; Sugimoto, Natsuki; Kurihara, Shinji;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 61
date of issued 2012-12-21
SelfDOI 10.15027/33975
creator Nagae, Ayako; Kurihara, Shinji; Nakamura, Takashi; Ishii, Shinji; Yonezawa, Takashi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 59
date of issued 2010-12-24
SelfDOI 10.15027/31013
creator Kurihara, Shinji; Nagae, Ayako; Nakamura, Takashi; Ishii, Shinji; Yonezawa, Takashi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 59
date of issued 2010-12-24
SelfDOI 10.15027/31014
creator Kurihara, Shinji; Miyamura, Haruka; Mori, Erina; Kawasaki, Nanami; Watanabe, Etsuko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 21
date of issued 2015-03-20
creator Ericson, Yukiko; Kurihara, Shinji;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 18
date of issued 2012-03-20
SelfDOI 10.15027/32585
creator Edahiro, Kazunori; Nagae, Ayako; Nakamura, Takashi; Yamasaki, Akane; Kurihara, Shinji;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 18
date of issued 2012-03-20
SelfDOI 10.15027/32586
creator Yamasaki, Akane; Nakamura, Takashi; Yamada, Yohei; Edahiro, Kazunori; Nagae, Ayako; Kurihara, Shinji;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 18
date of issued 2012-03-20
SelfDOI 10.15027/32587
creator Sakade, Noriko; Kurihara, Shinji;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 18
date of issued 2012-03-20
SelfDOI 10.15027/32588
creator Nagae, Ayako; Kurihara, Shinji; Yamasaki, Akane; Edahiro, Kazunori; Nakamura, Takashi;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 18
date of issued 2012-03-20
SelfDOI 10.15027/32601
creator Nakamura, Takashi; Yamasaki, Akane; Nagae, Ayako; Edahiro, Kazunori; Yamada, Yohei; Kurihara, Shinji;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 18
date of issued 2012-03-20
SelfDOI 10.15027/32602
creator Edahiro, Kazunori; Nakamura, Takashi; Yamasaki, Akane; Nagae, Ayako; Kurihara, Shinji;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 19
date of issued 2013-03-21
SelfDOI 10.15027/34702
creator Nakamura, Takashi; Edahiro, Kazunori; Nagae, Ayako; Yamasaki, Akane; Yonezawa, Takashi; Kurihara, Shinji;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 19
date of issued 2013-03-21
SelfDOI 10.15027/34703
creator Nagae, Ayako; Yamasaki, Akane; Nakamura, Takashi; Edahiro, Kazunori; Ericson, Yukiko; Kurihara, Shinji;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 19
date of issued 2013-03-21
SelfDOI 10.15027/34704
creator Yamasaki, Akane; Nagae, Ayako; Yamada, Yohei; Edahiro, Kazunori; Nakamura, Takashi; Yamasaki, Chiho; Kurihara, Shinji;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 19
date of issued 2013-03-21
SelfDOI 10.15027/34705
creator Kurihara, Shinji; Makino, Takashi; Bridget, Ericson Yukiko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 17
date of issued 2011-03-20
SelfDOI 10.15027/31280
creator Yamasaki, Akane; Kurihara, Shinji;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 16
date of issued 2010-03-20
SelfDOI 10.15027/29463
creator Kihara, Seiichiro; Matsuura, Nobukazu; Suzuki, Yumiko; Yamasaki, Takahito; Kifune, Noriyuki; Shimizu, Kinya; Koyama, Masataka; Tashima, Shunzo; Shimomukai, Tatsuhiko; Takemura, Shinji; Hatasa, Yukiko; Yanagihara, Eiji; Yokota, Akiko; Hamamoto, Yoshiyasu; Uchida, Masazou; Fukazawa, Hiroaki; Okamoto, Yuko; Tokinaga, Masunori; Kurihara, Shinji; Matsumoto, Toru; Jinno, Masaki; Omatsu, Yasuhiro; Kanamaru, Jyunji; Kono, Yoshifumi; Harada, Ryozou; Shimamoto, Yasushi; Kimoto, Kazushige; Mito, Yoshiro; Takemori, Koji; Kono, Susumu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 36
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/23152
creator Kihara, Seiichiro; Matsuura, Nobukazu; Inoue, Wataru; Yamasaki, Takahito; Tanimoto, Tadaaki; Isozaki, Tetsuo; Yamaguchi, Takeshi; Nagamatsu, Masayasu; Morita, Hideki; Mase, Shigeo; Hatasa, Yukiko; Kusama, Masurao; Yokota, Akiko; Hamamoto, Yoshiyasu; Ikarashi, Shiho; Fukazawa, Hiroaki; Okamoto, Yuko; Tokinaga, Masunori; Kurihara, Shinji; Matsumoto, Toru; Jinno, Masaki; Omatsu, Yasuhiro; Kanamaru, Jyunji; Kono, Yoshifumi; Harada, Ryozou; Shimamoto, Yasushi; Kimoto, Kazushige; Mito, Yoshiro; Takemori, Koji; Kono, Susumu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 37
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/26311
creator Oka, Naoki; Kurihara, Shinji; Taketani, Hiroko; Morita, Aiko; Kodama, Makiko; エリクソン ユキコ;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 13
date of issued 2015-03-27