creator Kimura, Hirokazu;
journal title 社会科教育論叢
volume Volume 33
date of issued 1986-03-15
creator Kimura, Hirokazu;
journal title 社会科研究
issue Issue 50
date of issued 1999-03-01
creator Kimura, Hirokazu;
journal title 社会科研究
issue Issue 48
date of issued 1998-03-01
creator Kimura, Hirokazu;
journal title 社会科研究
issue Issue 40
date of issued 1992-03-15
creator Kimura, Hirokazu;
journal title 社会科研究
issue Issue 31
date of issued 1983-03-15
creator Moriwake, Takaharu; Kimura, Hirokazu; Tanahashi, Kenji;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 12
date of issued 1984-04-20
SelfDOI 10.15027/29164
creator Moriwake, Takaharu; Kawaminami, Hajime; Kawata, Atsushi; Kimura, Hirokazu; Kodama, Yasuhiro; Tanahashi, Kenji; Yada, Takatoshi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 10
date of issued 1982-05-22
SelfDOI 10.15027/29163
creator Kimura, Hirokazu;
journal title 教育學研究
volume Volume 68
issue Issue 2
date of issued 2001-06-30
creator Kimura, Hirokazu;
journal title The Review of the Study of History : Shigaku Kenkyu
issue Issue 164
date of issued 1984-07-30
creator Kimura, Hirokazu;
journal title 広島大学大学院教育学研究科博士課程論文集
volume Volume 11
date of issued 1985-10-31
creator Kimura, Hirokazu;
journal title 広島大学教科教育学会会報
issue Issue 21
date of issued 1986-05
creator Kimura, Hirokazu;
journal title 教育学研究紀要
volume Volume 28
date of issued 1983-03-31
creator Kohyama, Takaya; Kurihara, Shinji; Yonezawa, Takashi; Aoki, Tazuko; Inoue, Wataru; Suzuki, Yumiko; Hayashi, Takashi; Yamauchi, Noritsugu; Asakura, Atsushi; Itoh, Keiko; Ueda, Atsumi; Kihara, Seiichiro; Kimura, Hirokazu; Gondo, Atsuko; Nakamura, Kazuyo; Matsumoto, Hitoshi; Mizobe, Kazushige; Yamasaki, Takahito; Kobayashi, Hideyuki; Tanimoto, Tadaaki; Wakamatsu, Akihiko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 13
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/27225
creator Yagyu, Daisuke; Ishihara, Naohisa; Nagano, Yoshitomo; Ikeno, Norio; Tanahashi, Kenji; Kimura, Hirokazu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 37
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/26353
creator Sugikawa, Chigusa; Murakami, Ryota; Yagyu, Daisuke; Kuwata, Kazuya; Yazawa, Satoshi; Kobara, Tomoyuki; Fukazawa, Seiji; Yamamoto, Takaharu; Sasaki, Isamu; Ikeno, Norio; Kimura, Hirokazu; Tanahashi, Kenji; Ueda, Atsumi; Matsuura, Taketo; Yamasaki, Takahito; Matsuura, Nobukazu; Mimura, Mayumi; Hamamoto, Yoshiyasu; Uchida, Masazo; Nakamura, Kazuyo; Ito, Keiko; Matsuo, Chiaki; Kihara, Seiichiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 37
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/26327
creator Yagyu, Daisuke; Ishihara, Naohisa; Nagano, Yoshitomo; Ikeno, Norio; Tanahashi, Kenji; Kimura, Hirokazu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 36
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/23200
creator Kobara, Tomoyuki; Fukazawa, Seiji; Yamamoto, Takaharu; Ikeno, Norio; Kimura, Hirokazu; Tanahashi, Kenji; Ueda, Atsumi; Yamasaki, Takahito; Matsuura, Nobukazu; Hamamoto, Yoshiyasu; Gondo, Atsuko; Uchida, Masazo; Nakamura, Kazuyo; Ito, Keiko; Matsuda, Yasusada; Matsuo, Chiaki; Kihara, Seiichiro; Sugikawa, Chigusa; Fujii, Masahiro; Kamishige, Shuji; Yagyu, Daisuke; Kuwata, Kazuya; Fujii, Siho; Aratani, Mitsuko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 36
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/23182
creator Yagyu, Daisuke; Ishihara, Naohisa; Tokumoto, Mituya; Ikeno, Norio; Tanahashi, Kenji; Kimura, Hirokazu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 35
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/17435