Thumnail
creator Kawano, Noriyuki;
journal title IPSHU Research Report Series
issue Issue 33
date of issued 2018-04
Thumnail
creator Kawano, Noriyuki;
journal title IPSHU Research Report Series
issue Issue 34
date of issued 2018-03
Thumnail
creator Kawano, Noriyuki;
journal title IPSHU Research Report Series
issue Issue 34
date of issued 2018-03
Thumnail
creator Kawano, Noriyuki;
journal title IPSHU Research Report Series
issue Issue 34
date of issued 2018-03
Thumnail
creator Kawano, Noriyuki;
journal title IPSHU Research Report Series
issue Issue 34
date of issued 2018-03
Thumnail
creator Kawano, Noriyuki; Matsuo, Masatsugu;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 24
date of issued 2002
SelfDOI 10.15027/15280
Thumnail
creator Kawano, Noriyuki; Hirabayashi, Kyoko; Hoshi, Masaharu; Matsuo, Masatsugu;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 25
date of issued 2003
SelfDOI 10.15027/15283
Thumnail
creator Aoyama, Michio; Kawano, Noriyuki; Koizumi, Toshio; Okada, Takao; Okada, Yoshihiro; Ohtaki, Megu; Tanikawa, Takahiro;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33620
Thumnail
creator Muldagaliev, T.; Hoshi, Masaharu; Apsalikov, K.; Kawano, Noriyuki; Belihina, T.;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33639
Thumnail
creator Hirabayashi, Kyoko; Satoh, Kenichi; Muldagaliyev, Talgat; Apsalikov, Kazbek; Kawano, Noriyuki;
journal title IPSHU English Research Report Series
issue Issue 28
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33640
Thumnail
creator Matsuura, Yoko; Satoh, Kenichi; Kawano, Noriyuki;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 35
date of issued 2013
Thumnail
creator Shin, Hyung-keun; Kawano, Noriyuki;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 35
date of issued 2013
Thumnail
creator Matsuura, Yoko; Satoh, Kenichi; Kawano, Noriyuki;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 36
date of issued 2015-03
Thumnail
creator Krasny, Jaroslav; Kawano, Noriyuki;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 36
date of issued 2015-03
Thumnail
creator Shin, Hyung-keun; Kawano, Noriyuki;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 34
date of issued 2012
Thumnail
creator Kawano, Noriyuki;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 34
date of issued 2012
Thumnail
creator Kawamoto, Hiroyuki; Kawano, Noriyuki;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 37
date of issued 2016-03
Thumnail
creator Takemine, Seiichiro; Kawano, Noriyuki; Muldagaliyev, Talgat; Apsalikov, Kazbek;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 37
date of issued 2016-03
Thumnail
creator Eto, Yuko; Kawano, Noriyuki;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 37
date of issued 2016-03
Thumnail
creator Kawamoto, Hiroyuki; DOES, Luli van der; Kawano, Noriyuki;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 38
date of issued 2017-03