Thumnail
creator Sakai, Yukio; Ishizuka, Satoru;
journal title 日本機械学會論文集. B編
volume Volume 56
issue Issue 524
date of issued 1990-04-25
Thumnail
creator Yamamoto, Kazuhiro; Ishizuka, Satoru; Hirano, Toshisuke;
journal title 日本機械学會論文集. B編
volume Volume 62
issue Issue 600
date of issued 1996-08-25
Thumnail
creator Inoue, Go; Ishizuka, Satoru; Hirano, Toshisuke;
journal title 日本機械学會論文集. B編
volume Volume 62
issue Issue 600
date of issued 1996-08-25
Thumnail
creator Yamamoto, Kazuhiro; Ishizuka, Satoru;
journal title 日本機械学會論文集. B編
volume Volume 63
issue Issue 615
date of issued 1997-11-25
Thumnail
creator Murakami, Takahiro; Hamasaki, Takashi; Ishizuka, Satoru; Taki, Shiro;
journal title 日本機械学會論文集. B編
volume Volume 64
issue Issue 620
date of issued 1998-04-25
Thumnail
creator Yamamoto, Kazuhiro; Asai, Hiroshi; Ishizuka, Satoru; Onuma, Yoshiaki;
journal title 日本機械学會論文集. B編
volume Volume 64
issue Issue 624
date of issued 1998-08-25
Thumnail
creator Hamasaki, Takashi; Hasegawa, Ryo; Koumura, Kiminori; Ishizuka, Satoru; Taki, Shiro;
journal title 日本機械学會論文集. B編
volume Volume 65
issue Issue 636
date of issued 1999-08-25
Thumnail
creator Sakai, Yukio; Ishizuka, Satoru;
journal title 日本機械学會論文集. B編
volume Volume 65
issue Issue 637
date of issued 1999-09-25
Thumnail
creator Hagiwara, Ryoichi; Okamoto, Masaya; Ishizuka, Satoru; Kobayashi, Hideo; Nakamura, Akira; Suzuki, Minoru;
journal title 日本機械学會論文集. B編
volume Volume 66
issue Issue 652
date of issued 2000-12-25
Thumnail
creator Morimoto, Youhei; Ikeda, Mio; Maekawa, Takuya; Ishizuka, Satoru; Taki, Shiro;
journal title 日本機械学會論文集. B編
volume Volume 67
issue Issue 653
date of issued 2001-01-25
Thumnail
creator Sakai, Yukio; Konno, Tomohisa; Ishizuka, Satoru; Ishihara, Atsushi;
journal title 日本機械学會論文集. B編
volume Volume 70
issue Issue 698
date of issued 2004-10-25
Thumnail
creator Sakai, Yukio; Ota, Hirofumi; Ishizuka, Satoru; Ishihara, Atsushi;
journal title 日本機械学會論文集. B編
volume Volume 71
issue Issue 701
date of issued 2005-01-25
Thumnail
creator Yamamoto, Kazuhiro; Inoue, Satoshi; Yamashita, Hiroshi; Shimokuri, Daisuke; Ishizuka, Satoru; Onuma, Yoshiaki;
journal title 日本機械学會論文集. B編
volume Volume 71
issue Issue 711
date of issued 2005-11-25
Thumnail
creator Shimokuri, Daisuke; Shiraga, Yousuke; Ishizuka, Satoru; Ishii, Kazuhiro; Toh, Hidemi;
journal title 日本機械学會論文集. B編
volume Volume 75
issue Issue 753
date of issued 2009-05-25