creator JLQCD, Collaboration; Aoki, Sinya; Burkhalter, Rudolf; Fukugita, Masataka; Hashimoto, Shoji; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kaneko, Takashi; Kuramashi, Yoshinobu; Okawa, Masanori; Onogi, Tetsuya; Tominaga, Shin-ichi; Tsutsui, Naoto; Ukawa, Akira; Yamada, Norikazu; Yoshie, Tomoteru;
journal title Physical Review D
volume Volume 65
issue Issue 9
date of issued 2002-04-24
creator JLQCD Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneda, T; Kaya, S; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshié, T;
journal title Nuclear Physics B Proceedings Supplements
volume Volume 83-84
date of issued 2000
creator JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneda, T; Kaya, S; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshié, T;
journal title Physical Review D
volume Volume 62
date of issued 2000
creator JLQCD Collaboration; Aoki, S; Burkhalter, R; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshié, T;
journal title Nuclear Physics B Proceedings Supplements
volume Volume 106-107
date of issued 2002
creator JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneda, T; Kaya, S; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshié, T;
journal title Nuclear Physics B Proceedings Supplements
volume Volume 73
issue Issue 1-3
date of issued 1999
creator CP-PACS, Collaboration; JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Takeda, S; Taniguchi, Y; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshié, T;
journal title Physical Review D
volume Volume 73
date of issued 2006
creator Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneda, T; Kaya, S; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 82
date of issued 1999
creator CP-PACS Collaboration; JLQCD Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Lesk, V; Taniguchi, Y; Tsutsui, N; Ukawa, A; Umeda, T; Yamada, N; Yoshié, T;
journal title Nuclear Physics B Proceedings Supplements
volume Volume 119
date of issued 2003
creator CP-PACS, Collaboration; Ide, K; Aoki, S; Burkhalter, R; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishikawa, T; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Lesk, V; Okawa, Masanori; Taniguchi, Y; Umeda, T; Ukawa, A; Yoshié, T;
journal title Physical Review D
volume Volume 70
date of issued 2004
creator JLQCD, Collaboration; CP-PACS, Collaboration; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Taniguchi, Y; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yoshié, T;
journal title Physical Review D
volume Volume 71
date of issued 2005
creator JLQCD Collaboration; Kaneko, T; Aoki, S; Burkhalter, R; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshié, T;
journal title Nuclear Physics B Proceedings Supplements
volume Volume 119
date of issued 2003
creator CP-PACS Collaboration; JLQCD Collaboration; Ishikawa, T; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Taniguchi, N; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yoshié, T;
journal title Nuclear Physics B Proceedings Supplements
volume Volume 140
date of issued 2005
creator CP-PACS Collaboration; JLQCD Collaboration; Kaneko, T; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishikawa, T; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Taniguchi, N; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yoshié, T;
journal title Nuclear Physics B Proceedings Supplements
volume Volume 129-130
date of issued 2004
creator JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Burkhalter, R; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshié, T;
journal title Physical Review D
volume Volume 68
date of issued 2003
creator JLQCD Collaboration; Aoki, S; Burkhalter, R; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshié, T;
journal title Nuclear Physics B Proceedings Supplements
volume Volume 94
issue Issue 1-3
date of issued 2001
creator CP-PACS, Collaboration; Namekawa, Y; Aoki, S; Fukugita, M; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Lesk, V. I.; Okawa, Masanori; Ukawa, A; Umeda, T; Yoshié, T;
journal title Physical Review D
volume Volume 70
date of issued 2004
creator CP-PACS, Collaboration; Tsutsui, N; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Taniguchi, Y; Ukawa, A; Yoshié, T;
journal title Physical Review D
volume Volume 70
date of issued 2004
creator JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yoshié, T;
journal title Physical Review D
volume Volume 66
date of issued 2002
creator CP-PACS Collaboration; Yamazaki, T; Aoki, S; Fukugita, M; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Lesk, V; Okawa, Masanori; Taniguchi, Y; Ukawa, A; Yoshié, T;
journal title Nuclear Physics B Proceedings Supplements
volume Volume 129-130
date of issued 2004
creator CP-PACS Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Lesk, V; Okawa, Masanori; Taniguchi, Y; Ukawa, A; Yoshié, T;
journal title Nuclear Physics B Proceedings Supplements
volume Volume 119
date of issued 2003