creator Nomura, Toshihito; Yoshimoto, Reiko; Kawabata, Ryoko; Matsubara, Toshiki; Narai, Seika; Oda, Kosuke; Fukushi, Masaya; Irie, Takashi; Sakaguchi, Takemasa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 4
date of issued 2017-12
creator Kong, Weng-Sheng; Irie, Takashi; Yoshida, Asuka; Kawabata, Ryoko; Kadoi, Takahiro; Sakaguchi, Takemasa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 61
issue Issue 3
date of issued 2012-09
creator Sakaguchi, Takemasa; Irie, Takashi; Kawabata, Ryoko; Yoshida, Asuka; Maruyama, Hirofumi; Kawakami, Hideshi;
journal title Neuroscience Letters
volume Volume 505
issue Issue 3
date of issued 2011
creator Irie, Takashi; Nagata, Natsuko; Igarashi, Tomoki; Okamoto, Isao; Sakaguchi, Takemasa;
journal title PloS one
volume Volume 5
issue Issue 5
date of issued 2010
creator Irie, Takashi; Shimazu, Yukie; Yoshida, Tetsuya; Sakaguchi, Takemasa;
journal title Journal of Virology
volume Volume 81
issue Issue 5
date of issued 2007-03