creator Ikeno, Norio;
journal title British Journal of Sociology of Education
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 2006-04
creator Ikeno, Norio; 橋本 康弘; 渡部 竜也;
journal title IPSHU研究報告シリーズ
issue Issue 30
date of issued 2002-11
creator Ikeno, Norio;
journal title IPSHU研究報告シリーズ
issue Issue 42
date of issued 2009-03
creator Ikeno, Norio;
journal title The Bulletin of Hiroshima University Curriculum Research and Development Association
issue Issue 6
date of issued 1991-05-01
creator Ikeno, Norio;
journal title 学習システム研究
issue Issue 1
date of issued 2015-03-31
creator Kim, Bo-Mi; Fukui, Suguru; Ikeno, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 62
date of issued 2013-12-20
SelfDOI 10.15027/35357
creator Fukui, Suguru; Kim, Bo-Mi; Ikeno, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 62
date of issued 2013-12-20
SelfDOI 10.15027/35358
creator Ikeno, Norio; Kim, Bo-Mi; Fukui, Suguru;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 61
date of issued 2012-12-21
SelfDOI 10.15027/33982
creator Ikeno, Norio; Taguchi, Hiroko; Lee, Jung Hi; Utsunomiya, Akiko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 57
date of issued 2008-12-26
SelfDOI 10.15027/26065
creator Itou, Naoya; Taniguchi, Hiroko; Kawaguchi, Hiromi; Ikeno, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 56
date of issued 2007-12-28
SelfDOI 10.15027/22770
creator Kawaguchi, Hiromi; Nyu, Eiji; Taniguchi, Hiroko; Ito, Naoya; Ikeno, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 56
date of issued 2007-12-28
SelfDOI 10.15027/22771
creator Ikeno, Norio; Takenaka, Nobuo; Tanaka, Noboru; Nikaido, Toshie; Kawakami, Hidekazu;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 53
date of issued 2005-03-28
SelfDOI 10.15027/18255
creator Cole, Mike; Ikeno, Norio; Komatsu, Mariko; Kawaguchi, Hiromi; Goto, Kenjiro;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 16
date of issued 2010-03-20
SelfDOI 10.15027/29467
creator Miyamoto, Hideyuki; Ikeno, Norio; Ito, Naoya; Kusahara, Kazuhiro; Fujiwara, Takanori; Yuasa, Seiji;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 43
date of issued 2015-03-26
creator Ooe, Kazuhiko; Kobara, Tomoyuki; Ikeno, Norio; Tanahashi, Kenji; Kusahara, Kazuhiro; Hatakenaka, Kazuo; Unoki, Tsuyoshi; Endo, Keita; Shimomae, Kouji; Hasuo, Yohei; Mirushima, Taiji; Mori, Saizou; Yamana, Toshihiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 43
date of issued 2015-03-26
creator Miyamoto, Hideyuki; Ikeno, Norio; Itou, Naoya; Kusahara, kazuhiro; Fujiwara, Takanori; Yuasa, Seiji;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 42
date of issued 2014-03-24
SelfDOI 10.15027/35842
creator Hasuo, Yohei; Kobara, Tomoyuki; Ikeno, Norio; Tanahashi, Kenji; Kusahara, Kazuhiro; Unoki, Tsuyoshi; Oe, Kazuhiko; Shimomae, Koji; Dohi, Daijiro; Mirushima, Taiji; Mori, Saizo; Yamana, Toshihiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 42
date of issued 2014-03-24
SelfDOI 10.15027/35865
creator Yagyu, Daisuke; Yasumatsu, Hiroyoshi; Nagano, Yoshitomo; Ikeno, Norio; Tanahashi, Kenji; Kimura, Hirokazu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32652