creator Shimizu, Yoshitaka; Tanigawa, Koichi; Ishikawa, Masami; Ouhara, Kazuhisa; Oue, Kana; Yoshinaka, Taiga; Kurihara, Hidemi; Irifune, Masahiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 63
issue Issue 1-3
date of issued 2014-09
creator Takarada, Tohru; Irifune, Masahiro; Endo, Chie; Shimizu, Yoshitaka; Kobayashi, Keiko; Sakata, Keiko; Kikuchi, Sinji; Saida, Takuya; Onizuka, Chiori; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 2005-12-01
creator Takarada, Tohru; Irifune, Masahiro; Endo, Chie; Shimizu, Yoshitaka; Takahashi, Kenichiro; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
creator Irifune, Masahiro; Shimizu, Yoshitaka; Takarada, Tohru; Endo, Chie; Maeoka, Kiyoshi; Tanaka, Chikako; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01
creator Shimizu, Yoshitaka; Irifune, Masahiro; Sugimura, Mitsutaka; Takarada, Tohru; Endou, Chie; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01
creator Takarada, Tohru; Katayama, Sotaro; Tanaka, Chikako; Shimizu, Yoshitaka; Maeoka, Kiyoshi; Endou, Chie; Sugimura, Mitsutaka; Irifune, Masahiro; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 2000-12-01
creator Shimizu, Yoshitaka; Irifune, Masahiro; Sugimura, Mitsutaka; Takarada, Touru; Maeoka, Kiyoshi; Katayama, Soutaro; Endo, Chie; Tanaka, Chikako; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 32
issue Issue 2
date of issued 2000-12-01