creator Kubo, Izumi; Taira, Kazuaki; Maejima, Makoto; Funaki, Tadahisa; Okabe, Yasunori; Ihara, Shunsuke; Takahashi, Yoichiro; Takenaka, Shigeo; Takashima, Keizo; Sato, Hiroshi; Hamachi, Toshihiro; Aida, Shigeki; Morita, Takehiko; Obata, Nobuaki; Iwata, Koichiro; Nakamura, Munetaka;
creator Iwata, Kouichirou; Kubo, Izumi; Takeda, Masayoshi;