Thumnail
creator Kurokawa, Kai; Tomoto, Takahito; Horiguchi, Tomoya; Hirashima, Tsukasa;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J101-D
issue Issue 6
date of issued 2018-06-01
Thumnail
creator Iwai, Kengo; Goda, Masaharu; Hayashi, Yusuke; Hirashima, Tsukasa;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J101-D
issue Issue 6
date of issued 2018-06-01
Thumnail
creator Shinohara, Tomoya; Yamada, Atsushi; Hayashi, Yusuke; Hirashima, Tsukasa;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J100-D
issue Issue 3
date of issued 2017-03-01
Thumnail
creator Mori, Tomohiko; Hayashi, Yusuke; Hirashima, Tsukasa;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J100-D
issue Issue 2
date of issued 2017-02-01
Thumnail
creator Yamamoto, Sho; Akao, Yuki; Murotsu, Mitsutaka; Maeda, Kazushige; Hayashi, Yusuke; Hirashima, Tsukasa;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J100-D
issue Issue 1
date of issued 2017-01-01
Thumnail
creator Yamada, Atsushi; Shinohara, Tomoya; Horiguchi, Tomoya; Hayashi, Yusuke; Hirashima, Tsukasa;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J99-D
issue Issue 12
date of issued 2016-12-01
Thumnail
creator Shinohara, Tomoya; Imai, Isao; Tomoto, Takahito; Horiguchi, Tomoya; Yamada, Atsushi; Yamamoto, Sho; Hayashi, Yusuke; Hirashima, Tsukasa;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J99-D
issue Issue 4
date of issued 2016-04-01
Thumnail
creator Yamamoto, Sho; Hashimoto, Takuya; Kanbe, Takehiro; Yoshida, Yuta; Maeda, Kazushige; Hirashima, Tsukasa;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J99-D
issue Issue 2
date of issued 2016-02-01
Thumnail
creator Hamada, Yutaro; Yamamoto, Sho; Hayashi, Yusuke; Hirashima, Tsukasa;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J99-D
issue Issue 1
date of issued 2016-01-01
Thumnail
creator Kambe, Takehiro; Yamamoto, Sho; Yoshida, Yuta; Hayashi, Yusuke; Hirashima, Tsukasa;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J98-D
issue Issue 1
date of issued 2015-01-01
Thumnail
creator Nakagawa, Hibiki; Hamada, Yutaro; Yamamoto, Sho; Hayashi, Yusuke; Hirashima, Tsukasa;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J98-D
issue Issue 1
date of issued 2015-01-01
Thumnail
creator Takechi, Shumpei; Hayashi, Naoya; Shinohara, Tomoya; Yamamoto, Sho; Hayashi, Yusuke; Hirashima, Tsukasa;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J98-D
issue Issue 1
date of issued 2015-01-01
Thumnail
creator Joya, Akimitsu; Maeda, Kazushige; Hirashima, Tsukasa;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J97-D
issue Issue 10
date of issued 2014-10-01
Thumnail
creator Yamamoto, Sho; Kanbe, Takehiro; Yoshida, Yuta; Maeda, Kazushige; Hirashima, Tsukasa;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J96-D
issue Issue 10
date of issued 2013-10-01
Thumnail
creator Funaoi, Hideo; Akiyama, Masafumi; Hirashima, Tsukasa;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J93-D
issue Issue 3
date of issued 2010-03-01
Thumnail
creator Matsuda, Noriyuki; Takagi, Saeko; Soga, Masato; Horiguchi, Tomoya; Hirashima, Tsukasa; Taki, Hirokazu; Yoshimoto, Fuji'ichi;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J91-D
issue Issue 2
date of issued 2008-02-01
Thumnail
creator Toumoto, Takahito; Horiguchi, Tomoya; Hirashima, Tsukasa;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J91-D
issue Issue 2
date of issued 2008-02-01
Thumnail
creator Umetsu, Takanobu; Kakiya, Yoshinori; Hirashima, Tsukasa; Takeuchi, Akira;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J91-D
issue Issue 2
date of issued 2008-02-01
Thumnail
creator Kunichika, Hidenobu; Koga, Takatoshi; Deyama, Taishi; Murakami, Takumi; Hirashima, Tsukasa; Takeuchi, Akira;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J91-D
issue Issue 2
date of issued 2008-02-01
Thumnail
creator Matsuda, Noriyuki; Kashihara, Akihiro; Hirashima, Tsukasa; Toyoda, Jun'ichi;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume J80-D2
issue Issue 1
date of issued 1997-01-25