creator Moriwaki, Masaya; Umeda, Naoki; Ishii, Kaori; Morikawa, Hirofumi; Takahagi, Shunsuke; Hide, Michihiro;
journal title Journal of Dermatology
volume Volume 47
issue Issue 4
date of issued 2020-04-01
creator Okamoto, Mayumi; Kan, Takanobu; Murakami, Emi; Numata, Tomofumi; Otsuka, Risa; Sueoka, Manami; Moriwaki, Masaya; Takahagi, Shunsuke; Tanaka, Akio; Kawai, Mikio; Mizuno, Hayato; Hide, Michihiro;
journal title European Journal of Hospital Pharmacy
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 2020-02-21
creator Shibata, Yuuka; Sagara, Yumeka; Tokooji, Tomoharu; Taogoshi, Takanori; Tanaka, Maiko; Hide, Michihiro; Matsuo, Hiroaki;
journal title Biological and Pharmaceutical Bulletin
volume Volume 41
issue Issue 6
date of issued 2018-06-01
creator Kan, Takanobu; Hiragun, Takaaki; Ishii, Kaori; Hiragun, Makiko; Yanase, Yuhki; Tanaka, Akio; Hide, Michihiro;
journal title Allergology International
volume Volume 64
issue Issue 3
date of issued 2015-07
creator Hiragun, Takaaki; Yanase, Yuhki; Kose, Kazuhiro; Kawaguchi, Tomoko; Uchida, Kazue; Tanaka, Shinji; Hide, Michihiro;
journal title Biosensors & Bioelectronics
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 2012
creator Morioke, Satoshi; Takahagi, Shunsuke; Iwamoto, Kazumasa; Shindo, Hajime; Mihara, Shoji; Kameyoshi, Yoshikazu; Hide, Michihiro;
journal title Archives of Dermatological Research
volume Volume 302
issue Issue 8
date of issued 2010-10
creator Yanase, Yuhki; Araki, Atsunori; Suzuki, Hidenori; Tsutsui, Tomoko; Kimura, Tatsuo; Okamoto, Keishi; Nakatani, Tatsuyuki; Hiragun, Takaaki; Hide, Michihiro;
journal title Biosensors & Bioelectronics
volume Volume 25
issue Issue 5
date of issued 2010-01-15
creator Yanase, Yuhki; Hiragun, Takaaki; Uchida, Kazue; Ishii, Kaori; Oomizu, Souichi; Suzuki, Hidenori; Mihara, Shoji; Iwamoto, Kazumasa; Matsuo, Hiroaki; Onishi, Nobukazu; Kameyoshi, Yoshikazu; Hide, Michihiro;
journal title Biochemical and Biophysical Research Communications
volume Volume 387
issue Issue 3
date of issued 2009-09-25
creator Yanase, Yuhki; Suzuki, Hidenori; Tsutsui, Tomoko; Uechi, Ichiro; Hiragun, Takaaki; Mihara, Shoji; Hide, Michihiro;
journal title Biosensors & Bioelectronics
volume Volume 23
issue Issue 4
date of issued 2007-11
creator Okabe, Tsutomu; Hide, Michihiro; Hiragun, Takaaki; Morita, Eishin; Koro, Osamu; Yamamoto, Shoso;
journal title Journal of Neuroimmunology
volume Volume 181
issue Issue 1-2
date of issued 2006-12
creator Morimoto, Kenichi; Nabeshima, Yukiko; Mochizuki, Mitsuru; Oomizu, Souichi; Yamamoto, Shoso; Hide, Michihiro;
journal title Archives of Dermatological Research
volume Volume 297
issue Issue 8
date of issued 2006-02