creator Funck, Carolin; Asano, Toshihisa; イソベ, ツクル; Kimoto, Koichi;
creator Funku, Karorin; Asano, Toshihisa;
journal title 地理
volume Volume 47
issue Issue 3
date of issued 2002-03
creator Asano, Toshihisa;
journal title 地理
volume Volume 50
issue Issue 12
date of issued 2005-12
creator Asano, Toshihisa;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. I, Studies in area culture
volume Volume 24
date of issued 1998-12-25
SelfDOI 10.15027/25748
creator Asakura, Atsushi; Yamasaki, Hirofumi; Takeshita, Shunji; Asano, Toshihisa; Koga, Nobuyoshi; Hayashi, Takashi;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 10
date of issued 2004-03-20
SelfDOI 10.15027/27038
creator Asano, Toshihisa;
journal title Review of Japanese studies
issue Issue 11
date of issued 1997-03-01
SelfDOI 10.15027/15969
creator Asano, Toshihisa;
journal title Review of Japanese studies
issue Issue 13
date of issued 1999-11-01
SelfDOI 10.15027/15975
creator Chao-Ge-Ji-Le-Tu; Asano, Toshihisa;
journal title Review of Japanese studies
issue Issue 24
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/31200
creator Asano, Toshihisa;
journal title Review of Japanese studies, Special issue
issue Issue 1
date of issued 2001-03-31
SelfDOI 10.15027/16010
creator Asano, Toshihisa;
journal title Review of Japanese studies, Special issue
issue Issue 2
date of issued 2003-04-30
SelfDOI 10.15027/16011
creator Asano, Toshihisa;
journal title Review of Japanese studies, Special issue
issue Issue 2
date of issued 2003-04-30
SelfDOI 10.15027/16022
creator Onodera, Shinichi; Asano, Toshihisa;
journal title Review of Japanese studies, Special issue
issue Issue 2
date of issued 2003-04-30
SelfDOI 10.15027/16023
creator Asano, Toshihisa;
journal title Review of Japanese studies, Special issue
issue Issue 3
date of issued 2005-10-31
SelfDOI 10.15027/16030
creator Asano, Toshihisa;
journal title Review of Japanese studies, Special issue
issue Issue 3
date of issued 2005-10-31
SelfDOI 10.15027/16034
creator Asano, Toshihisa;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. II, Studies in environmental sciences
volume Volume 1
date of issued 2006-12-31
SelfDOI 10.15027/25760
creator Asano, Toshihisa; Chao-Ge-Ji-Le-Tu; Mitsutake, Shosaku; Nishihara, Motoki; Takemoto, Miki;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. II, Studies in environmental sciences
volume Volume 3
date of issued 2008-12-31
SelfDOI 10.15027/28519
creator Asano, Toshihisa; Hayashi, Kenjiro; Li, Guang-Mei; Ta, Na;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. II, Studies in environmental sciences
volume Volume 4
date of issued 2009-12-31
SelfDOI 10.15027/29026
creator Asano, Toshihisa; Kim, Doo-Chul; Ito, Tatsuya; Hirai, Yukihiro; Kagawa, Yuuichi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. II, Studies in environmental sciences
volume Volume 8
date of issued 2013-12-31
SelfDOI 10.15027/35653
creator Yamasaki, Hirofumi; Hayashi, Koso; Asano, Toshihisa;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 8
date of issued 2002-03-20
SelfDOI 10.15027/26021
creator Asano, Toshihisa;
journal title Review of Japanese studies
issue Issue 22
date of issued 2009-05
SelfDOI 10.15027/26426