Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part I
volume Volume 16
date of issued 1994-01-20
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko; Funatsu, Morihisa;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part I
volume Volume 19
date of issued 1997-01
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko; Miyaoka, Maiko;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part I
volume Volume 20
date of issued 1998-01
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko; Nakashima, Yumiko;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part I
volume Volume 22
date of issued 2000-01
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko;
journal title 教育と医学
volume Volume 41
issue Issue 11
date of issued 1993-11-01
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko; Tamabayashi, Kazuhiro;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 62
date of issued 2013-12-20
SelfDOI 10.15027/35344
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko; Sakaguchi, Akimasa;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 61
date of issued 2012-12-21
SelfDOI 10.15027/33969
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko; Kakutani, Rie;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 59
date of issued 2010-12-24
SelfDOI 10.15027/31009
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 20
date of issued 2014-03-21
SelfDOI 10.15027/35577
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko; Wakamatsu, Misa;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 18
date of issued 2012-03-20
SelfDOI 10.15027/32597
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko; Taninaka, Ryuso;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 19
date of issued 2013-03-21
SelfDOI 10.15027/34701
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 1
date of issued 1995-03-20
SelfDOI 10.15027/27012
Thumnail
creator Wakamoto, Sumio; Funatsu, Morihisa;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 3
date of issued 1997-03-20
SelfDOI 10.15027/27018
Thumnail
creator Wakamoto, Sumio; Funatsu, Morihisa;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 4
date of issued 1998-03-20
SelfDOI 10.15027/27020
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 7
date of issued 2001-03-20
SelfDOI 10.15027/27027
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 9
date of issued 2003-03-20
SelfDOI 10.15027/27036
Thumnail
creator Kohyama, Takaya; Kurihara, Shinji; Yonezawa, Takashi; Aoki, Tazuko; Inoue, Wataru; Suzuki, Yumiko; Hayashi, Takashi; Yamauchi, Noritsugu; Asakura, Atsushi; Itoh, Keiko; Ueda, Atsumi; Kihara, Seiichiro; Kimura, Hirokazu; Gondo, Atsuko; Nakamura, Kazuyo; Matsumoto, Hitoshi; Mizobe, Kazushige; Yamasaki, Takahito; Kobayashi, Hideyuki; Tanimoto, Tadaaki; Wakamatsu, Akihiko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 13
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/27225
Thumnail
creator Hiwada, Yusuke; Odahara, Mai; Fujii, Tomoko; Nishi, Tsutomu; Ochiai, Toshiro; Wakamatsu, Akihiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 41
date of issued 2013-03-22
SelfDOI 10.15027/34654
Thumnail
creator Kajiyama, Masashi; Nakayama, Miyo; Kouzaka, Hidenori; Shiro, Kazuki; Odahara, Mai; Fujii, Tomoko; Hiwada, Yusuke; Nishi, Tsutomu; Ochiai, Toshiro; Wakamatsu, Akihiko; Kawai, Norimune; Chikurinji, Takeshi; Ujima, Kazuhito; Hayashida, Masashi; Kifune, Noriyuki; Mutaguchi, Tatsumi; Tanimoto, Tadaaki; Honma, Takanobu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 41
date of issued 2013-03-22
SelfDOI 10.15027/34670