Thumnail
creator Ochiai, Toshiro; Funatsu, Morihisa; Kifune, Noriyuki; Mutaguchi, Tatsumi; Tanimoto, Tadaaki; Wakamatsu, Akihiko; Kobayashi, Hideyuki; Kawai, Norimune; Hayashida, Masashi; Hayashi, Takehiro; Shimamoto, Yasushi; Okuno, Masatsugu; Matsuura, Yuki; Oniki, Tomoko; Hiwada, Yusuke;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29852
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko;
journal title 教育と医学
volume Volume 41
issue Issue 11
date of issued 1993-11-01
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko; Nakashima, Yumiko;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part I
volume Volume 22
date of issued 2000-01
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko; Miyaoka, Maiko;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part I
volume Volume 20
date of issued 1998-01
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko; Funatsu, Morihisa;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part I
volume Volume 19
date of issued 1997-01
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part I
volume Volume 16
date of issued 1994-01-20
Thumnail
creator Kurose, Motoo; Suzuki, Morihisa; Imasaki, Hideaki; Aramori, Noriyuki; Okuno, Masatsugu; Kunimoto, Ikuko; Oniki, Tomoko; Seki, Kazunori; Kajiyama, Masashi; Kaneko, Kazuyo; Nakata, Mio; Funatsu, Morihisa; Tanimoto, Tadaaki; Kobayashi, Hideyuki; Wakamatsu, Akihiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 33
date of issued 2005-03-30
SelfDOI 10.15027/27335
Thumnail
creator Funatsu, Morihisa; Kurose, Motoo; Imasaki, Hideaki; Wakamatsu, Akihiko; Aramori, Noriyuki; Oniki, Tomoko; Kunimoto, Ikuko; Okuno, Masatsugu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 33
date of issued 2005-03-30
SelfDOI 10.15027/27325
Thumnail
creator Kurose, Motoo; Suzuki, Morihisa; Imasaki, Hideaki; Aramori, Noriyuki; Izumoto, Seiko; Okuno, Masatsugu; Kunimoto, Ikuko; Seki, Kazunori; Kajiyama, Masashi; Kaneko, Kazuyo; Nakata, Mio; Funatsu, Morihisa; Tanimoto, Tadaaki; Kobayashi, Hideyuki; Wakamatsu, Akihiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 32
date of issued 2004-03-30
SelfDOI 10.15027/27316
Thumnail
creator Kurose, Motoo; Suzuki, Morihisa; Imasaki, Hideaki; Aramori, Noriyuki; Ishizu, Mitsuru; Izumoto, Seiko; Okuno, Masatsugu; Seki, Kazunori; Kajiyama, Masashi; Kaneko, Kazuyo; Nakata, Mio; Funatsu, Morihisa; Tanimoto, Tadaaki; Kobayashi, Hideyuki; Wakamatsu, Akihiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 31
date of issued 2003-03-28
SelfDOI 10.15027/27313
Thumnail
creator Kohyama, Takaya; Kurihara, Shinji; Yonezawa, Takashi; Aoki, Tazuko; Inoue, Wataru; Suzuki, Yumiko; Hayashi, Takashi; Yamauchi, Noritsugu; Asakura, Atsushi; Itoh, Keiko; Ueda, Atsumi; Kihara, Seiichiro; Kimura, Hirokazu; Gondo, Atsuko; Nakamura, Kazuyo; Matsumoto, Hitoshi; Mizobe, Kazushige; Yamasaki, Takahito; Kobayashi, Hideyuki; Tanimoto, Tadaaki; Wakamatsu, Akihiko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 13
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/27225
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 9
date of issued 2003-03-20
SelfDOI 10.15027/27036
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 7
date of issued 2001-03-20
SelfDOI 10.15027/27027
Thumnail
creator Wakamoto, Sumio; Funatsu, Morihisa;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 4
date of issued 1998-03-20
SelfDOI 10.15027/27020
Thumnail
creator Wakamoto, Sumio; Funatsu, Morihisa;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 3
date of issued 1997-03-20
SelfDOI 10.15027/27018
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 1
date of issued 1995-03-20
SelfDOI 10.15027/27012
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 7
date of issued 2009-03
SelfDOI 10.15027/26452
Thumnail
creator Kifune, Noriyuki; Funatsu, Morihisa; Ochiai, Toshiro; Mutaguchi, Tatsumi; Tanimoto, Tadaaki; Wakamatsu, Akihiko; Kobayashi, Hideyuki; Hayashida, Masashi; Kawai, Norimune; Hayashi, Takehiro; Omatsu, Yasuhiro; Kajiyama, Masashi; Nakata, Mio; Yamagata, Emiko; Nakayama, Miyo;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 37
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/26312
Thumnail
creator Wakamatsu, Akihiko;
journal title The Bulletin of the Center for Special Needs Education Research and Practice, Graduate School of Education, Hiroshima University
issue Issue 4
date of issued 2005-12
SelfDOI 10.15027/24627