Thumnail
creator Yoshida, Hirohisa;
journal title 国語教育研究
issue Issue 56
date of issued 2015-03-31
Thumnail
creator Hashima, Sayaka; Yoshida, Hirohisa; Nanba, Hirotaka; Tanimoto, Hirofumi; Arikawa, Sachiko; Yamamoto, Yoko; Tani, Eiji; Haba, Kuniko; Takemori, Humi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 43
date of issued 2015-03-26
Thumnail
creator Yoshida, Hirohisa;
journal title 国語教育研究
issue Issue 55
date of issued 2014-03-31
Thumnail
creator Yoshida, Hirohisa;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 63
date of issued 2014-12-19
Thumnail
creator Yoshida, Hirohisa;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 62
date of issued 2013-12-20
SelfDOI 10.15027/35361
Thumnail
creator Yoshida, Hirohisa;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 61
date of issued 2012-12-21
SelfDOI 10.15027/33987
Thumnail
creator Yoshida, Hirohisa;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 60
date of issued 2011-12-22
SelfDOI 10.15027/32119
Thumnail
creator Yoshida, Hirohisa; Yamamoto, Takaharu; Asakura, Takayuki; Okamoto, Keiko; Kurose, Naomi; Shinji, Isao; Masuda, Tomoko; Nishihara, Katunori; Mine, Naomi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 39
date of issued 2011-03-24
SelfDOI 10.15027/31229
Thumnail
creator Yoshida, Hirohisa;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 59
date of issued 2010-12-24
SelfDOI 10.15027/31028
Thumnail
creator Yoshida, Hirohisa;
journal title 論叢 国語教育学
issue Issue 復刊1
date of issued 2010-09-30
Thumnail
creator Yosida, Hirohisa; Yamamoto, Takaharu; Asakura, Takayuki; Okamoto, Keiko; Kurose, Naomi; Sinji, Isao; Masuda, Tomoko; Nishihara, Katsunori; Mine, Naomi; Miyamoto, Koji;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29862
Thumnail
creator Yoshida, Hirohisa;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 58
date of issued 2009-12-25
SelfDOI 10.15027/28599
Thumnail
creator Yoshida, Hirohisa; Nanba, Hirotaka; Jinno, Masaki; Mochizuki, Shin; Hasegawa, Midori; Kishita, Miwako;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 33
date of issued 2005-03-30
SelfDOI 10.15027/27329
Thumnail
creator Yoshida, Hirohisa; Nanba, Hirotaka; Jinno, Masaki; Hara, Masahiro; Mochizuki, Shin; Hasegawa, Midori; Katsura, Satoshi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 32
date of issued 2004-03-30
SelfDOI 10.15027/27318
Thumnail
creator Yoshida, Hirohisa; Nanba, Hirotaka; Jinno, Masaki; Hara, Masahiro; Mochizuki, Shin; Katsura, Satoshi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 31
date of issued 2003-03-28
SelfDOI 10.15027/27306
Thumnail
creator Yoshida, Hirohisa; Nanba, Hirotaka; Jinno, Masaki; Hara, Masahiro; Mochizuki, Shin; Katsura, Satoshi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 30
date of issued 2002-03-28
SelfDOI 10.15027/27297
Thumnail
creator Yoshida, Hirohisa; Nanba, Hirotaka; Jinno, Masaki; Hara, Masahiro; Kawano, Junko; Mochizuki, Shin;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 29
date of issued 2001-03-30
SelfDOI 10.15027/27292
Thumnail
creator Katakami, Souji; Fukazawa, Hiroaki; Yuzawa, Masamichi; Yoshida, Hirohisa; Matsuura, Nobukazu; Koyama, Masataka; Isozaki, Tetsuo; Yoshitomi, Katsunobu; Matsuoka, Shigenobu; Fukuda, Kimiko; Hara, Masahiro; Okazaki, Seiji; Akai, Toshiyuki; Miyamoto, Yasushi; Kozu, Hiroyuki; Kinoshita, Nobuo; Ogata, Mitsuru; Kunikiyo, Ayaka; Nishi, Atsuko; Osedo, Kazuki; Shinji, Isao; Tsuchimoto, Katsuhiko; Nishihara, Katsunori; Takata, Junichiro; Sunahara, Toru; Kono, Yoshifumi; Utsumi, Ryoichi; Yuri, Naoko; Hara, Tomoaki; Morinaga, Shunroku; Dan, Izumi; Ichinose, Takae;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 29
date of issued 2001-03-30
SelfDOI 10.15027/27291