creator Maekawa, Yuka; Hirono, Tetsuro; Yabuta, Hikaru; Mukoyoshi, Hideki; Kitamura, Manami; Ikehara, Minoru; Tanikawa, Wataru; Ishikawa, Tsuyoshi;
journal title Earth, Planets and Space
volume Volume 66
date of issued 2014-05-01
creator Ito, Motoo; Uesugi, Masayuki; Naraoka, Hiroshi; Yabuta, Hikaru; Kitajima, Fumio; Mita, Hajime; Takano, Yoshinori; Karouji, Yuzuru; Yada, Toru; Ishibashi, Yukihiro; Okada, Tatsuaki; Abe, Masanao;
journal title Earth, Planets and Space
volume Volume 66
date of issued 2014-08-13
creator Uesugi, Masayuki; Naraoka, Hiroshi; Ito, Motoo; Yabuta, Hikaru; Kitajima, Fumio; Takano, Yoshinori; Mita, Hajime; Ohnishi, Ichiro; Kebukawa, Yoko; Yada, Toru; Karouji, Yuzuru; Ishibashi, Yukihiro; Okada, Takaaki; Abe, Masanao;
journal title Earth, Planets and Space
volume Volume 66
date of issued 2014-08-26
creator Kitajima, Fumio; Uesugi, Masayuki; Karouji, Yuzuru; Ishibashi, Yukihiro; Yada, Toru; Naraoka, Hiroshi; Abe, Masanao; Fujimura, Akio; Ito, Motoo; Yabuta, Hikaru; Mita, Hajime; Takano, Yoshinori; Okada, Tatsuaki;
journal title Earth, Planets and Space
volume Volume 67
date of issued 2015-02-11
creator Hirono, Tetsuro; Maekawa, Yuka; Yabuta, Hikaru;
journal title Geochemistry, Geophysics, Geosystems
volume Volume 16
issue Issue 5
date of issued 2015-05-02
creator Naraoka, Hiroshi; Aoki, Dan; Fukushima, Kazuhiko; Uesugi, Masayuki; Ito, Motoo; Kitajima, Fumio; Mita, Hajime; Yabuta, Hikaru; Takano, Yoshinori; Yada, Toru; Ishibashi, Yukihiro; Karouji, Yuzuru; Okada, Takaaki; Abe, Masanao;
journal title Earth, Planets and Space
volume Volume 67
date of issued 2015-05-10
creator Okazaki, Ryuji; Noguchi, Takaaki; Tsujimoto, Shin-ichi; Tobimatsu, Yu; Nakamura, Tomoki; Ebihara, Mitsuru; Itoh, Shoichi; Nagahara, Hiroko; Tachibana, Shogo; Terada, Kentaro; Yabuta, Hikaru;
journal title Earth, Planets and Space
volume Volume 67
date of issued 2015-06-17
creator Scharf, Caleb; Virgo, Nathaniel; Cleaves II, H. James; Aono, Masashi; Aubert-Kato, Nathanael; Aydinoglu, Arsev; Barahona, Ana; Barge, Laura M.; Benner, Steven A.; Biehl, Martin; Brasser, Ramon; Butch, Christopher J.; Chandru, Kuhan; Cronin, Leroy; Danielache, Sebastian; Fischer, Jakob; Hernlund, John; Hut, Piet; Ikegami, Takashi; Kimura, Jun; Kobayashi, Kensei; Mariscal, Carlos; McGlynn, Shawn; Menard, Brice; Packard, Norman; Pascal, Robert; Pereto, Juli; Rajamani, Sudha; Sinapayen, Lana; Smith, Eric; Switzer, Christopher; Takai, Ken; Tian, Feng; Ueno, Yuichiro; Voytek, Mary; Witkowski, Olaf; Yabuta, Hikaru;
journal title Astrobiology
volume Volume 15
issue Issue 12
date of issued 2015-12-18
creator Yabuta, Hikaru; Noguchi, Takaaki; Itoh, Shoichi; Nakamura, Tomoki; Miyake, Akira; Shinichi, Tsujimoto; Ohashi, Noriaki; Sakamoto, Naoya; Hashiguchi, Minako; Abe, Ken-ichi; Okubo, Aya; Kilcoyne, A. L. David; Tachibana, Shogo; Okazaki, Ryuji; Terada, Kentaro; Ebihara, Mitsuru; Nagahara, Hiroko;
journal title Geochimica et Cosmochimica Acta
volume Volume 214
date of issued 2017-10-01
creator Yabuta, Hikaru; Mita, Hajime; Shimoyama, Akira;
journal title Researches in Organic Geochemistry
volume Volume 17
date of issued 2002-06-30
creator Yabuta, Hikaru; Uesugi, Masayuki; Naraoka, Hiroshi; Ito, Motoo; Kilcoyne, A L David; Sandford, Scott A; Kitajima, Fumio; Mita, Hajime; Takano, Yoshinori; Yada, Toru; Karouji, Yuzuru; Ishibashi, Yukihiro; Okada, Tatsuaki; Abe, Masanao;
journal title Earth, Planets and Space
volume Volume 66
date of issued 2014-12-03
creator Kurosawa, Kosuke; Moriwaki, Ryota; Komatsu, Goro; Okamoto, Takaya; Sakuma, Hiroshi; Yabuta, Hikaru; Matsui, Takafumi;
journal title Geophysical Research Letters
volume Volume 46
issue Issue 13
date of issued 2019-07-23
creator Yabuta, Hikaru; Mita, Hajime; Shimoyama, Akira;
journal title Geochemical Journal
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2002-02-20
creator Yabuta, Hikaru; Fukushima, Masami; Tanaka, Fumiko; Ichikawa, Hiroyasu; Tatsumi, Kenji;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 20
issue Issue 5
date of issued 2004