creator Kaihara, Yasutaka; Nizato, Noriko; Tachikake, Meiko; Mitsuhata, Chieko; Kozai, Katsuyuki;
journal title Japan Journal of Dental Welfare
volume Volume 21
issue Issue 1
date of issued 2016-06-30
creator Soda, Yoshiko; Suzuki, Junji; Hayashi, Megumi; Mitsuhata, Chieko; Saiga, Kaori; Doi, Takako; Hayashi, Fumiko; Kaihara, Yasutaka; Okada, Mitsugi; Amano, Hideaki; Miura, Kazuo; Ueda, Haruo; Ueda, Kazuhiro; Kozai, Katsuyuki;
journal title 広島医学
volume Volume 56
issue Issue 1
date of issued 2003-01
creator Hirata, Ryoko; Kaihara, Yasutaka; Miyake, Nami; Sakurai, Kaoru; Mitsuhata, Chieko; Amano, Hideaki; Kozai, Katsuyuki;
journal title 小児歯科学雑誌
volume Volume 52
issue Issue 1
date of issued 2014
creator Hirata, Ryoko; Kaihara, Yasutaka; Miyake, Nami; Iwahara, Kaori; Tsuzuki, Tamiyuki; Mitsuhata, Chieko; Kozai, Katsuyuki;
journal title 日本外傷歯学会雑誌
volume Volume 8
issue Issue 1
date of issued 2012-12-31
creator Kaihara, Yasutaka; Kadomoto, Noriko; Banshoudani, Ayako; Mitsuhata, Chieko; Saiga, Kaori; Suzuki, Junji; Kozai, Katsuyuki;
journal title 小児歯科学雑誌
volume Volume 46
issue Issue 4
date of issued 2008-09-25
creator Okada, Mitsugi; Doi, Takako; Hayashi, Fumiko; Soda, Yoshiko; Mitsuhata, Chieko; Tsubamoto, Yuko; Matsuzaki, Yoko; Yamashita, Kaori; Kaihara, Yasutaka; Miura, Kazuo; Kozai, Katsuyuki;
journal title 小児歯科学雑誌
volume Volume 40
issue Issue 4
date of issued 2002