creator Fujii, Tomie; Kawano, Shoko; Miyakoshi, Yukiko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 15
date of issued 2018-03-31
creator Iba, Hiroko; Miyakoshi, Yukiko; Takase, Miyuki;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 12
issue Issue 1
date of issued 2014-03-31
SelfDOI 10.15027/35690
creator Fujii, Tomie; Miyakoshi, Yukiko; Takase, Miyuki; Noso, Maki; Shingu, Miho; Kobayashi, Toshio;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 11
issue Issue 2
date of issued 2013-10-31
SelfDOI 10.15027/35257
creator Imai, Takiko; Miyakoshi, Yukiko; Takase, Miyuki; Kawasaki, Hiromi; Kataoka, Tsuyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 11
issue Issue 2
date of issued 2013-10-31
SelfDOI 10.15027/35255
creator Teraoka, Sawa; Konishi, Michiko; Harada, Harumi; Ono, Mitsu; Miyakoshi, Yukiko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 11
issue Issue 1
date of issued 2012-12-31
SelfDOI 10.15027/34557
creator Shingu, Miho; Miyakoshi, Yukiko;
journal title Journal of Japan Academy of Neonatal Nursing
volume Volume 16
issue Issue 1
date of issued 2010-03
creator Yokota, Kanako; Kataoka, Tsuyoshi; Okamura, Hitoshi; Miyakoshi, Yukiko; Amano, Hironobu; Itamoto, Toshiyuki;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 7
issue Issue 1
date of issued 2007-12-15
SelfDOI 10.15027/28536
creator Miyakoshi, Yukiko; Okumiya, Akiko; Izumi, Kiyoko; Ishinabe, Keiko; Nonomura, Noriko; Kawasaki, Hiromi; Ohara, Ryoko; Matunari, Yuuko; Fujii, Tomie;
creator Shinohara, Junko; Miyakoshi, Yukiko; Okada, Yasushi; Toyoda, Kazunori; Moridera, Eiko; Nitta, Toshiko; Hashimoto, Machiko; Maeda, Michiko; Kakehashi, Masayuki; Okamura, Hitoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 5
issue Issue 1
date of issued 2005-10-31
SelfDOI 10.15027/16455
creator Ichihara, Takako; Kataoka, Tsuyoshi; Tamura, Ayako; Miyakoshi, Yukiko; Morimoto, Tadaoki; Kuwamura, Yumi; Minagawa, Takako;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 5
issue Issue 1
date of issued 2005-10-31
SelfDOI 10.15027/16453
creator Hamada, Kayoko; Miyakoshi, Yukiko; Inoue, Masaki; Takahashi, Shouichi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/16443