Thumnail
creator Aoyama, Hirohiko; Sakamoto, Nobuyuki; Matsui, Koji;