creator Yamane, Takashi; Yokoyama, Akihito; Kitahara, Yoshihiro; Miyamoto, Shintaro; Haruta, Yoshinori; Hattori, Noboru; Yamane, Kiminori; Hara, Hitoshi; Kohno, Nobuoki;
journal title BMJ Open
volume Volume 3
date of issued 2013-02-20
creator Ishioka, Shinichi; Hozawa, Soichiro; Haruta, Yoshinori; Hiyama, Keiko; Maeda, Akihiro; Yamakido, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 48
issue Issue 4
date of issued 1999-12
creator Ishioka, Shinichi; Hozawa, Soichiro; Haruta, Yoshinori; Maeda, Akihiro; Tamagawa, Kotaro; Watanabe, Tetsuya; Hiyama, Keiko; Yamakido, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 49
issue Issue 2
date of issued 2000-06
creator Nagao, Saeko; Hattori, Noboru; Fujitaka, Kazunori; Iwamoto, Hiroshi; Ohshimo, Shinichiro; Kanehara, Masashi; Ishikawa, Nobuhisa; Haruta, Yoshinori; Murai, Hiroshi; Kohno, Nobuoki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 1
date of issued 2011-03
creator Kondo, Tomohiro; Hattori, Noboru; Ishikawa, Nobuhisa; Murai, Hiroshi; Haruta, Yoshinori; Hirohashi, Nobuyuki; Tanigawa, Koichi; Kohno, Nobuoki;
journal title Respiratory Research
volume Volume 12
date of issued 2011-03-22
creator Senoo, Tadashi; Hattori, Noboru; Tanimoto, Takuya; Furonaka, Makoto; Ishikawa, Nobuhisa; Fujitaka, Kazunori; Haruta, Yoshinori; Murai, Hiroshi; Yokoyama, Akihito; Kohno, Nobuoki;
journal title Thorax
volume Volume 65
issue Issue 4
date of issued 2010
creator Hirata, Shintaro; Hattori, Noboru; Ishikawa, Nobuhisa; Fujitaka, Kazunori; Kumagai, Kazuhiko; Taooka, Yasuyuki; Haruta, Yoshinori; Yokoyama, Akihito; Kohno, Nobuoki;
journal title Modern Rhenmatology
volume Volume 18
issue Issue 1
date of issued 2008