Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Ueno, Yasuhiro; Sakai, Junko; Mori, Junta;
journal title 遠洋水産研究所研究報告
volume Volume 35
date of issued 1998-03
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya;
journal title 遠洋水産研究所研究報告
volume Volume 36
date of issued 1999-03
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Shiomoto, Akihiro; Tadokoro, Kazuaki; Ishida, Yukimasa;
journal title 遠洋水産研究所研究報告
volume Volume 36
date of issued 1999-03
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya;
journal title 遠洋水産研究所研究報告
volume Volume 36
date of issued 1999-03
Thumnail
creator Ho, Ju-shey; Nagasawa, Kazuya;
journal title 遠洋水産研究所研究報告
volume Volume 38
date of issued 2001-03
Thumnail
creator Ho, Ju-shey; Nagasawa, Kazuya;
journal title 遠洋水産研究所研究報告
volume Volume 38
date of issued 2001-03
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Ohtsuka, Susumu; Saeki, Seiji; Ohtani, Shuji; Zhu, Gen Hai; Shiomoto, Akihiro;
journal title 遠洋水産研究所研究報告
volume Volume 38
date of issued 2001-03
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Urawa, Shigehiko; Awakura, Teruhiko;
journal title 北海道さけ・ますふ化場研究報告
issue Issue 41
date of issued 1987-03
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Urawa, Shigehiko;
journal title 北海道さけ・ますふ化場研究報告
issue Issue 45
date of issued 1991-03
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Urawa, Shigehiko; Dubinin, Vladimir A.;
journal title 北海道さけ・ますふ化場研究報告
issue Issue 48
date of issued 1994-03
Thumnail
creator Urawa, Shigehiko; Nagasawa, Kazuya;
journal title 北海道さけ・ますふ化場研究報告
issue Issue 49
date of issued 1995-03
Thumnail
creator Awakura, Teruhiko; Nagasawa, Kazuya; Urawa, Shigehiko;
journal title 北海道さけ・ますふ化場研究報告
issue Issue 49
date of issued 1995-03
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Kaeriyama, Masahide;
journal title 北海道さけ・ますふ化場研究報告
issue Issue 49
date of issued 1995-03
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Mukai, Tetsuya; Sota, Kazushi; Yamauchi, Takeo;
journal title Biogeography
volume Volume 12
date of issued 2010-10-20
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Katahira, Hirotaka; Mizuno, Kouki;
journal title Biogeography
volume Volume 12
date of issued 2010-10-20
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Kikuchi, Motohiro; Arakane, Yorika;
journal title Biogeography
volume Volume 12
date of issued 2010-10-20
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Katahira, Hirotaka; Tomikawa, Ko;
journal title Biogeography
volume Volume 12
date of issued 2010-10-20
Thumnail
creator Mizuno, Kouki; Nagasawa, Kazuya;
journal title Biogeography
volume Volume 12
date of issued 2010-10-20
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Kikuchi, Motohiro; Arakane, Yorika; Yusa, Seimei;
journal title Biogeography
volume Volume 11
date of issued 2009-08-20
Thumnail
creator Nagasawa, Kazuya; Hirai, Makiko;
journal title Biogeography
volume Volume 11
date of issued 2009-08-20