creator Yonezawa, Takashi; Nakai, Yuka;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 25
date of issued 2019-03-20
creator Takahashi, Hitoshi; Yonezawa, Takashi; Suzuki, Yumiko; Osedo, Kazuki; Kinoshita, Hiroyoshi; Osato, Tsuyoshi; Nakai, Yuka;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 11
date of issued 2018-03-16
creator Takahashi, Hitoshi; Nakai, Yuka; Yoshioka, Mariko; Inoue, Wataru;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 23
date of issued 2017-03-22
creator Higuchi, Satoshi; Biseth, Heidi; Yamauchi, Noritsugu; Kodama, Makiko; Nakai, Yuka; 永田 祥子;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 15
date of issued 2017-03-24
creator Suzuki, Yumiko; Yonezawa, Takashi; Nakai, Yuka; Miyasato, Tomoe; Kinoshita, Hiroyoshi; Oosedo, Kazuki; Oosato, Tsuyoshi; Nishimoto, Masayori; Matsuura, Taketo; Tanaka, Setsuko; Takahashi, Hitoshi; Miyatani, Makoto;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Biseth, Heidi; Nakai, Yuka;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 10
date of issued 2017-03-16
creator Nakai, Yuka; Yonezawa, Takashi; Biseth, Heidi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 65
date of issued 2016-12-22
creator Nakai, Yuka;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 22
date of issued 2016-03-22
creator Suzuki, Yumiko; Inoue, Wataru; Miyasato, Tomoe; Itou, Keiko; Yamasaki, Takahito; Yonezawa, Takashi; Nakamura, Kazuyo; Matsuura, Taketo; Sasaki, Tetsuo; Oosato, Tsuyoshi; Nishimoto, Masayori; Nakai, Yuka;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 14
date of issued 2016-03-25
creator Takahashi, Hitoshi; Nakai, Yuka; Yoshioka, Mariko; Nonaka, Yoichiro; Inoue, Wataru;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 9
date of issued 2016-03-16
creator Shiba, Kazumi; Asakura, Atsushi; Tomikawa, Ko; Fukazawa, Seiji; Yui, Yoshimichi; Nakai, Yuka;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 13
date of issued 2015-03-27
creator Nakai, Yuka;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 61
date of issued 2012-12-21
SelfDOI 10.15027/33992
creator Nakai, Yuka;
journal title 論叢 国語教育学
issue Issue 復刊3
date of issued 2012-07-31
SelfDOI 10.15027/33340
creator Nakai, Yuka;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 60
date of issued 2011-12-22
SelfDOI 10.15027/32124
creator Nakai, Yuka;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 59
date of issued 2010-12-24
SelfDOI 10.15027/31033