creator Lubis, Jonh Piter G.; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 18
issue Issue 1
date of issued 2011-12-01
SelfDOI 10.15027/32459
creator Thakur, Indu Shekhar; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 18
issue Issue 1
date of issued 2011-12-01
SelfDOI 10.15027/32447
creator Nakagoshi, Nobukazu; Koga, Tomoko; Watanabe, Sonoko;
journal title Annual Report of Research Center for Regional Geography
issue Issue 15
date of issued 2006-03-31
creator Wicaksono, Karuniawan Puji; Prasetyo, Adi; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 16
issue Issue 2
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29806
creator Shazwin, Taib Mat; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 16
issue Issue 1
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29798
creator Luchman, Hakim; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 16
issue Issue 1
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29797
creator Shazwin, Taib Mat; Amagai, Kaoru; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 16
issue Issue 1
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29796
creator Hakim, Luchman; Leksono, Amin Setyo; Dian Purwaningtyas; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 12
issue Issue 1
date of issued 2005-10-31
SelfDOI 10.15027/29767
creator Kong, Fanhua; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 11
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/29763
creator Ma, Keming; Zhou, Liang; Niu, Shukui; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 11
issue Issue 2
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/29762
creator Pradhan, Rajani; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 14
issue Issue 1
date of issued 2008-03-31
SelfDOI 10.15027/28498
creator Perez-Kuroki, Ana; Isozaki, Yoshiyuki; Kikuchi, Akira; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 13
issue Issue 1
date of issued 2007-03-30
SelfDOI 10.15027/28485
creator Perez-Kuroki, Ana; Isozaki, Yoshiyuki; Kikuchi, Akira; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 13
issue Issue 1
date of issued 2007-03-30
SelfDOI 10.15027/28484
creator Leon-rotaquio Jr., Eutiquio de; Nakagoshi, Nobukazu; Rotaquio, Ronaldo L.;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 13
issue Issue 1
date of issued 2007-03-30
SelfDOI 10.15027/28483
creator Matsuoka, Shunji; Yamashita, Shoichi; Hamauzu, Tetsuo; Komatu, Toshiko; Nakagoshi, Nobukazu; Kaneko, Yuka; Matsumoto, Reishi; 秦 紹徳; 陳 立民; 程 天権; 彭 希哲; 施 岳群; 戴 星翼; 焦 必方;
creator Nakagoshi, Nobukazu; Ikegami, Yoshiyuki; Isagi, Yuuji; Okabe, Takeshi; Kamada, Mahito; Naito, Kazuaki; Natuhara, Yosihiro; Nakamura, Futoshi; Nemoto, Masayuki; Hara, Keitaro; Morimoto, Yukihiro;
creator Ondopa, Justin; Takahashi, Yoshitaka; Kikuchi, Akira; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 12
issue Issue 2
date of issued 2006-03-31
SelfDOI 10.15027/16458
creator Osman, Noor Alif Wira bin; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 12
issue Issue 2
date of issued 2006-03-31
SelfDOI 10.15027/16457
creator Watanabe, Sonoko; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Annual Report of Research Center for Regional Geography
issue Issue 13
date of issued 2004-03
creator Ota, Yoko; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Review of Japanese studies, Special issue
issue Issue 3
date of issued 2005-10-31
SelfDOI 10.15027/16033