creator Nanakida, Atsushi; Sugimura, Shinichirou; Nakatsubo, Fuminori; Shimizu, Hisayo; Shimazu, Reiko; Oka, Naoki; Kurihara, Shinji; Oosato, Tsuyoshi; Nishimoto, Masayori;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 14
date of issued 2016-03-25
creator Nakatsubo, Fuminori;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 64
date of issued 2015-12-18
creator Sakai, Aiichiro; Ito, Yu; Nakatsubo, Fuminori;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 36
date of issued 2014-09-30
creator Nakanishi, Sayaka; Sakai, Aiichiro; Nakatsubo, Fuminori;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 35
date of issued 2013-07-31
creator Ohno, Ayumi; Nakatsubo, Fuminori; Sugimura, Shinichirou; Nanakida, Atsushi;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 34
date of issued 2012-07-31
creator Matsumoto, Shingo; Sugimura, Shinichirou; Nakatsubo, Fuminori; Shimizu, Hisayo; Kaneoka, Miyuki; Kuhara, Yuki; Hori, Nami;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 43
date of issued 2015-03-26
creator Hokii, Takafumi; Chidani, Shion; Nakatsubo, Fuminori;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 63
date of issued 2014-12-19
creator Sakai, Aiichiro; Nakatsubo, Fuminori; Hokii, Takafumi; Hamana, Kiyoshi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 63
date of issued 2014-12-19
creator Sakai, Aiichiro; Nakatsubo, Fuminori; Hokii, Takafumi; Hamana, Kiyoshi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 62
date of issued 2013-12-20
SelfDOI 10.15027/35408
creator Matsumoto, Shingo; Nakatsubo, Fuminori; Sugimura, Shinichiro; Kaneoka, Miyuki; Higiri, Keiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 41
date of issued 2013-03-22
SelfDOI 10.15027/34663
creator Sakai, Aiichiro; Nakanishi, Sayaka; Nakatsubo, Fuminori;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 61
date of issued 2012-12-21
SelfDOI 10.15027/34037
creator Nakatsubo, Fuminori; Kaneko, Yoshihide; Nakanishi, Sayaka; Tomita, Masako;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 33
date of issued 2011-12-01
SelfDOI 10.15027/33672
creator Matsumoto, Shingo; Nakatsubo, Fuminori; Sugimura, Shinichiro; Hayashi, Yoshie; Higiri, Keiko; Syouda, Ruriko; Fujihashi, Tomoko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32643
creator Nakatsubo, Fuminori;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 60
date of issued 2011-12-22
SelfDOI 10.15027/32180
creator Nakatsubo, Fuminori; Kuhara, Yuki; Nakanishi, Sayaka; Sakai, Ai-ichiro; Yamamoto, Takaharu; Hayashi, Yoshie; Matsumoto, Shingo; Higiri, Keiko; Ochiai, Sayuri;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 39
date of issued 2011-03-24
SelfDOI 10.15027/31230
creator Park, Eunmi; Nakatsubo, Fuminori;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 31
date of issued 2009-07-21
SelfDOI 10.15027/31148
creator Nakanishi, Sayaka; Nakatsubo, Fuminori; Sakai, Aiichiro;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 3, Education and human science
issue Issue 59
date of issued 2010-12-24
SelfDOI 10.15027/31083
creator Nakatsubo, Fuminori; Uematsu, Yumiko; Park, Eunmi; Yamamoto, Takaharu; Zaima, Yumiko; Hayashi, Yoshie; Matsumoto, Shingo; Ochiai, Sayuri;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29861
creator Yamazaki, Akira; Torimitsu, Mioko; Nanakida, Atsushi; Ishida, Yuuko; Nakatsubo, Fuminori; Nuibe, Yoshinori; Komekami, Hiroko; Hayashi, Yoshie; Michishita, Maho; Matsumoto, Shingo;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 29
date of issued 2001-03-30
SelfDOI 10.15027/29489
creator Torimitsu, Mioko; Nakatsubo, Fuminori; Sasaki, Yuhko; Nuibe, Yoshinori; Komekami, Hiroko; Hayashi, Yoshie; Matsumoto, Shingo; Michishita, Maho; Yamazaki, Akira; Kobayashi, Masao; Inoue, Masaru; Nanakida, Atsushi; Fukada, Shozo;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 28
date of issued 2000-03-27
SelfDOI 10.15027/29185