creator Nakai, Toshihiro; Nguyen, Huu Dung; Nishizawa, Toyohiko; Muroga, Kiyokuni; Arimoto, Misao; Ootsuki, K.;
journal title Fish Pathology
volume Volume 29
issue Issue 3
date of issued 1994-09
creator Mushiake, Keiichi; Nishizawa, Toyohiko; Nakai, Toshihiro; Furusawa, Iwao; Muroga, Kiyokuni;
journal title Fish Pathology
volume Volume 29
issue Issue 3
date of issued 1994-09
creator Hata, Naomi; Okinaka, Yasushi; Sakamoto, Takahiro; Iwamoto, Tokinori; Nakai, Toshihiro;
journal title Fish Pathology
volume Volume 42
issue Issue 4
date of issued 2007-12
creator Mahmoud Mostafa Mahmoud; Okuda, Jun; Nakai, Toshihiro;
journal title Fish Pathology
volume Volume 41
issue Issue 4
date of issued 2006-12
creator Okuda, Jun; Kanamaru, Shunsuke; Yuasa, Akihiko; Nakaoka, Noriyoshi; Kawakami, Hidemasa; Nakai, Toshihiro;
journal title Fish Pathology
volume Volume 41
issue Issue 2
date of issued 2006-06
creator Yasunobu, Hideki; Arikawa, Yoko; Furutsuka, Kaori; Dombo, Munehiko; Iida, Takaji; Mahmoud Mostafa Mahmoud; Okuda, Jun; Nakai, Toshihiro;
journal title Fish Pathology
volume Volume 41
issue Issue 1
date of issued 2006-03
creator Okuda, Jun; Arikawa, Yoko; Takeuchi, Yusuke; Mostafa, Mahmoud; Suzaki, Etsuko; Kataoka, Katsuko; Suzuki, Toshiharu; Okinaka, Yasushi; Nakai, Toshihiro;
journal title Microbial Pathogenesis
volume Volume 41
issue Issue 6
date of issued 2006-12
creator Matsuoka, Satoru; Hashizume, Takaya; Kanzaki, Hiroyuki; Iwamoto, Emi; Park, Se Chang; Yoshida, Terutoyo; Nakai, Toshihiro;
journal title 魚病研究
volume Volume 42
issue Issue 4
date of issued 2007-12-15
creator Li, Lin; He, Jianguo; Mori, Koh-ichiro; Nishioka, Toyohiro; Wu, Jin Lu; Weng, Shaoping; Mushiake, Keiichi; Arimoto, Misao; Nakai, Toshihiro;
journal title 魚病研究
volume Volume 36
issue Issue 3
date of issued 2001-09-15
creator Nakai, Toshihiro; Fujiie, Noriko; Muroga, Kiyokuni; Arimoto, Misao; Mizuta, Younosuke; Matsuoka, Satoru;
journal title 魚病研究
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1992-06
creator Nakamura, Yoshinao; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
journal title 魚病研究
volume Volume 25
issue Issue 4
date of issued 1990-12
creator Nakai, Toshihiro; Miyakawa, Munenori; Muroga, Kiyokuni; Kamito, Kumiko;
journal title 魚病研究
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 1989-03
creator Nakai, Toshihiro; Kanno, Tsuyoshi; Cruz, Erlinda R.; Muroga, Kiyokuni;
journal title 魚病研究
volume Volume 22
issue Issue 4
date of issued 1987-12
creator Kanemori, Yoshifumi; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
journal title 魚病研究
volume Volume 22
issue Issue 3
date of issued 1987-09
creator Nakai, Toshihiro; Hanada, Hiroshi; Muroga, Kiyokuni;
journal title 魚病研究
volume Volume 20
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator Mushiake, Keiichi; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
journal title 魚病研究
volume Volume 20
issue Issue 1
date of issued 1985-06
creator Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni; Chung, Huu-Yun; Kou, Guang-Hsiung;
journal title 魚病研究
volume Volume 19
issue Issue 4
date of issued 1985-03
creator Nakai, Toshihiro; Kanemori, Yoshifumi; Nakajima, Kazuhiro; Muroga, Kiyokuni;
journal title 魚病研究
volume Volume 19
issue Issue 4
date of issued 1985-03
creator Sae-Oui, Darunee; Muroga, Kiyokuni; Nakai, Toshihiro;
journal title 魚病研究
volume Volume 19
issue Issue 3
date of issued 1984-12-05
creator Muroga, Kiyokuni; Satoh, Koh-ichi; Nakai, Toshihiro;
journal title 魚病研究
volume Volume 19
issue Issue 3
date of issued 1984-12-05