creator Nakai, Toshihiro; Mori, Koh-ichiro; Muroga, Kiyokuni; Mekuchi, Takayuki;
journal title Nippon Suisan Gakkaishi
volume Volume 57
issue Issue 8
date of issued 1991
creator Okinaka, Yasushi; Nakai, Toshihiro;
journal title Diseases of Aquatic Organisms
volume Volume 80
issue Issue 2
date of issued 2008-07-07
creator Ito, Yu; Okinaka, Yasushi; Mori, Koh-Ichiro; Sugaya, Takuma; Nishioka, Toyohiro; Oka, Masakazu; Nakai, Toshihiro;
journal title Diseases of Aquatic Organisms
volume Volume 79
issue Issue 3
date of issued 2008-05-08
creator Mori, Koh-ichiro; Mangyoku, Tomio; Iwamoto, Tokinori; Arimoto, Misao; Tanaka, Shinji; Nakai, Toshihiro;
journal title Diseases of Aquatic Organisms
volume Volume 57
issue Issue 1-2
date of issued 2003-12-03
creator Park, Se Chang; Nakai, Toshihiro;
journal title Diseases of Aquatic Organisms
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2003-01-22
creator Ooyama, Tsuyoshi; Hirokawa, Yusuke; Minami, Takayuki; Yasuda, Hiroshi; Nakai, Toshihiro; Endo, Makoto; Ruangpan, Lila; Yoshida, Terutoyo;
journal title Diseases of Aquatic Organisms
volume Volume 51
issue Issue 3
date of issued 2002-10-04
creator Iwamoto, Tokinori; Nakai, Toshihiro; Mori, Koh-ichiro; Arimoto, Misao; Furusawa, Iwao;
journal title Diseases of Aquatic Organisms
volume Volume 43
issue Issue 2
date of issued 2000-11-14
creator Iwamoto, Tokinori; Mori, Koh-ichiro; Arimoto, Misao; Nakai, Toshihiro;
journal title Diseases of Aquatic Organisms
volume Volume 39
issue Issue 1
date of issued 1999-12-22
creator Totland, Geir K.; Grotmo, Sindre; Morita, Yuseku; Nishioka, Toyohiro; Nakai, Toshihiro;
journal title Diseases of Aquatic Organisms
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1999-11-30
creator Nakai, Toshihiro; Sugimoto, R.; Park, K.-H.; Matsuoka, Satoru; Mori, Koh-ichiro; Nishioka, Toyohiro; Maruyama, Keigo;
journal title Diseases of Aquatic Organisms
volume Volume 37
issue Issue 1
date of issued 1999-06-23
creator Sugumar, G.; Nakai, Toshihiro; Hirata, Yasushi; Matsubara, D.; Muroga, Kiyokuni;
journal title Diseases of Aquatic Organisms
volume Volume 33
issue Issue 2
date of issued 1998-06-19
creator Park, K.-H.; Matsuoka, Satoru; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
journal title Diseases of Aquatic Organisms
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1997-05-22
creator Nguyen, H.D.; Mushiake, Keiichi; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
journal title Diseases of Aquatic Organisms
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1997-02-13
creator Genmoto, K.; Nishizawa, Toyohiko; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
journal title Diseases of Aquatic Organisms
volume Volume 24
issue Issue 3
date of issued 1996-03-07
creator Nguyen, H.D.; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
journal title Diseases of Aquatic Organisms
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1996-02-01
creator Nishizawa, Toyohiko; Mori, Koh-ichiro; Nakai, Toshihiro; Furusawa, Iwao; Muroga, Kiyokuni;
journal title Diseases of Aquatic Organisms
volume Volume 18
date of issued 1994-02-24
creator Kanno, Tsuyoshi; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
journal title Diseases of Aquatic Organisms
volume Volume 8
date of issued 1990-03-06
creator Furusawa, Ryo; Okinaka, Yasushi; Nakai, Toshihiro;
journal title Journal of General Virology
volume Volume 87
date of issued 2006
creator Kawanishi, Michiko; Yoshida, Teruyoyo; Kijima, Mayumi; Yagyu, Kazuhiro; Nakai, Toshihiro; Okada, Sanae; Endo, Akihito; Murakami, Masaru; Morita, Hidetoshi; Suzuki, Shoko;
journal title Letters in Applied Microbiology
volume Volume 44
issue Issue 5
date of issued 2007-05
creator Okuda, Jun; Arikawa, Yoko; Takeuchi, Yusuke; Mostafa, Mahmoud; Suzaki, Etsuko; Kataoka, Katsuko; Suzuki, Toshiharu; Okinaka, Yasushi; Nakai, Toshihiro;
journal title Microbial Pathogenesis
volume Volume 41
issue Issue 6
date of issued 2006-12