creator Fujimoto, Tokihiko; Tomotsugu, Shinsuke;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 41
date of issued 2020-03
creator Tomotsugu, Shinsuke; Ogura, Asami; 竹峰 誠一郎; 福井 康人; Borrero Garcia, Camilo; Katayanagi, Mari;
journal title CPHU研究報告シリーズ
issue Issue 57
date of issued 2019-03
creator Tomotsugu, Shinsuke;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 40
date of issued 2019-03
creator Tomotsugu, Shinsuke;
journal title IPSHU Research Report Series
issue Issue 34
date of issued 2018-03
creator Tomotsugu, Shinsuke;
journal title IPSHU Research Report Series
issue Issue 34
date of issued 2018-03
creator Tomotsugu, Shinsuke;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 39
date of issued 2018-03
creator Tomotsugu, Shinsuke; Ogura, Asami;
journal title IPSHU Research Report Series
issue Issue 32
date of issued 2017-07
creator Tomotsugu, Shinsuke; Ogura, Asami;
journal title IPSHU Research Report Series
issue Issue 32
date of issued 2017-07
creator Tomotsugu, Shinsuke;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 38
date of issued 2017-03
creator Tomotsugu, Shinsuke;
journal title IPSHU Research Report Series
issue Issue 31
date of issued 2017-03
creator Tomotsugu, Shinsuke; Ogura, Asami; Nishida, Tsuneo; Ikenberry, G.John; Amano, Mari; Inoguchi, Takashi; Held, David; Yuge, Akiko; Akashi, Yasushi; Finlay, Brian D.; Mizumoto, Kazumi; Yamamoto, Takehiko; Kawano, Noriyuki;
journal title IPSHU研究報告シリーズ
issue Issue 51
date of issued 2015-03
creator Tomotsugu, Shinsuke;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 37
date of issued 2016-03
creator Tomotsugu, Shinsuke; Ochi, Mitsuo; Nishida, Tsuneo; Ertuğrul Apakan; Kawato, Akio; Nakamura, Yoshitoshi; Surakiart Sathirathai; Sakurai, Motoatsu; Bando, Mariko; Finlay, Brian; Yakushiji, Katsuyuki;
journal title IPSHU研究報告シリーズ
issue Issue 52
date of issued 2016-03
creator Tomotsugu, Shinsuke;
journal title Hiroshima Law Review
issue Issue 12
date of issued 2016-03-20
creator Tomotsugu, Shinsuke;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 36
date of issued 2015-03