creator Tsuji, Toshio; Araki, Atsushi;
journal title 日本機械学会論文集(C編)
volume Volume 59
issue Issue 568
date of issued 1993-12
creator Toshio, Tsuji; Nakayama, Seiya; Araki, Atsushi; Ito, Koji;
journal title 日本機械学会論文(C編)
volume Volume 59
issue Issue 558
date of issued 1993-02
creator Tsuji, Toshio; Chigusa, Kazuyuki; Kaneko, Makoto;
journal title 日本機械学会論文集(C編)
volume Volume 62
issue Issue 597
date of issued 1996-05
creator Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kutluk, Abdugheni; Shiba, Kenji; Tsuji, Toshio; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 4
date of issued 2009-12
creator Tsuji, Toshio; Shigeyoshi, Hiroki; Fukuda, Osamu; Kaneko, Makoto;
journal title 日本機械学會論文集. C編 : Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. C
volume Volume 66
issue Issue 648
date of issued 2000-08-25
creator Tsuji, Toshio; Sakane, Akira; Fukuda, Osamu; Kaneko, Makoto; Ohtake, Hisao;
journal title 日本機械学會論文集. C編 : Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. C
volume Volume 68
issue Issue 673
date of issued 2002-09-25
creator Tsuji, Toshio; Ito, Koji; Morasso, Pietro;
journal title IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part B: Cybernetics,
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1996
creator Tsuji, Toshio; Jazidie, Achmad; Kaneko, Makoto;
journal title IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part B: Cybernetics
volume Volume 26
issue Issue 5
date of issued 1996
creator Tsuji, Toshio; Nakayama, Seiya; Ito, Koji;
journal title IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part B: Cybernetics
volume Volume 27
issue Issue 3
date of issued 1997
creator Kaneko, Makoto; Kanayama, Naoki; Tsuji, Toshio;
journal title IEEE Transactions on Robotics and Automation
volume Volume 14
issue Issue 2
date of issued 1998
creator Tsuji, Toshio; Xu, Bing Hong; Kaneko, Makoto;
journal title IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans
volume Volume 28
issue Issue 4
date of issued 1998
creator Tsuji, Toshio; Fukuda, Osamu; Ichinobe, Hiroyuki; Kaneko, Makoto;
journal title IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part C: Applications and Reviews
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1999
creator Tsuji, Toshio; Jazidie, Achmad; Kaneko, Makoto;
journal title IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans
volume Volume 29
issue Issue 6
date of issued 1999
creator Kaneko, Makoto; Shirai, Tatsuya; Tsuji, Toshio;
journal title IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans
volume Volume 30
issue Issue 6
date of issued 2000
creator Harada, Kensuke; Kaneko, Makoto; Tsuji, Toshio;
journal title IEEE Transactions on Robotics and Automation
volume Volume 16
issue Issue 5
date of issued 2000
creator Kaneko, Makoto; Kanayama, Naoki; Tsuji, Toshio;
journal title IEEE-ASME Transactions on Mechatronics
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2001
creator Tsuji, Toshio; Tanaka, Yoshiyuki; Morasso, Pietro G.; Sanguineti, Vittorio; Kaneko, Makoto;
journal title IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetic-Part C: Applications and Reviews
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 2002
creator Fukuda, Osamu; Tsuji, Toshio; Kaneko, Makoto; Otsuka, Akira;
journal title IEEE Transactions on Robotics and Automation
volume Volume 19
issue Issue 2
date of issued 2003
creator Tsuji, Toshio; Bu, Nan; Fukuda, Osamu; Kaneko, Makoto;
journal title IEEE Transactions on Neural Networks
volume Volume 14
issue Issue 2
date of issued 2003
creator Tsuji, Toshio; Tanaka, Yoshiyuki;
journal title IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans
volume Volume 35
issue Issue 4
date of issued 2005