creator Tanaka, Hiroshi; Mito, Akihisa; Hirano, Harutoyo; Soh, Zu; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi; Higashi, Yukihito; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio;
journal title Scientific Reports
volume Volume 9
date of issued 2019-02-22
creator Umayahara, Yasutaka; Soh, Zu; Sekikawa, Kiyokazu; Kawae, Toshihiro; Otsuka, Akira; Tsuji, Toshio;
journal title Sensors
volume Volume 18
issue Issue 11
date of issued 2018-11-07
creator Soh, Zu; Sakamoto, Kazuma; Suzuki, Michiyo; Iino, Yuichi; Tsuji, Toshio;
journal title Scientific Reports
volume Volume 8
date of issued 2018-11-21
creator Shibanoki, Taro; Watanabe, Masaki; Nakamura, Go; Chin, Takaaki; Tsuji, Toshio;
journal title Journal of Robotics, Networking and Artificial Life
volume Volume 5
issue Issue 2
date of issued 2018-09
creator Hirano, Harutoyo; Takama, Renjo; Matsumoto, Ryo; Tanaka, Hiroshi; Hirano, Hiroki; Soh, Zu; Ukawa, Teiji; Takayanagi, Tsuneo; Morimoto, Haruka; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Hashimoto, Haruki; Matsui, Shogo; Kishimoto, Shinji; Oda, Nozomu; Kajikawa, Masato; Maruhashi, Tatsuya; Kawamoto, Masashi; Yoshizumi, Masao; Higashi, Yukihito; Tsuji, Toshio;
journal title Scientific Reports
volume Volume 8
date of issued 2018-06-18
creator Matsubara, Hiroki; Hirano, Hiroki; Hirano, Harutoyo; Soh, Zu; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi; Yoshizumi, Masao; Yoshino, Atsuo; Sasaoka, Takafumi; Yamawaki, Shigeto; Tsuji, Toshio;
journal title Scientific Reports
volume Volume 8
date of issued 2018-02-15
creator Mukaidani, Naohisa; Soh, Zu; Higashijima, Shinichi; Tsuji, Toshio;
journal title Journal of Robotics, Networking and Artificial Life
volume Volume 4
issue Issue 3
date of issued 2017-11
creator Nakamura, Go; Shibanoki, Taro; Kurita, Yuichi; Honda, Yuichiro; Masuda, Akito; Mizobe, Futoshi; Chin, Takaaki; Tsuji, Toshio;
journal title International Journal of Advanced Robotic Systems
volume Volume 14
issue Issue 5
date of issued 2017-09-19
creator Shibanoki, Taro; Nakamura, Go; Chin, Takaaki; Tsuji, Toshio;
journal title Journal of Robotics, Networking and Artificial Life
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2017-05
creator Kokubo, Haruna; Shibanoki, Taro; Chin, Takaaki; Tsuji, Toshio;
journal title Journal of Robotics, Networking and Artificial Life
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2017-05
creator Soh, Zu; Suzuki, Michiyo; Tsuji, Toshio;
journal title Journal of Robotics, Networking and Artificial Life
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2017-05
creator Nakamura, Go; Shibanoki, Taro; Honda, Yuichiro; Masuda, Akito; Mizobe, Futoshi; Chin, Takaaki; Tsuji, Toshio;
journal title Journal of Robotics, Networking and Artificial Life
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2017-05
creator Furui, Akira; Eto, Shintaro; Nakagaki, Kosuke; Shimada, Kyohei; Nakamura, Go; Masuda, Akito; Chin, Takaaki; Tsuji, Toshio;
journal title Science Robotics
volume Volume 4
issue Issue 31
date of issued 2019-06-26
creator Sukhdorj, Elbegzaya; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Yanabe, Kensuke; Hirano, Hiroki; Hirano, Harutoyo; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio; Kawamoto, Masashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 67
issue Issue 3
date of issued 2018-09
creator Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kutluk, Abdugheni; Shiba, Kenji; Tsuji, Toshio; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 58
issue Issue 4
date of issued 2009-12
creator Terauchi, Mutsuhiro; Ishii, Yasuhisa; Bu, Nan; Tsuji, Toshio;
journal title Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. C
volume Volume 70
issue Issue 695
date of issued 2004-07-25
creator Kaneko, Makoto; Sajima, Toshihiko; Tsuji, Toshio;
journal title Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. C
volume Volume 69
issue Issue 678
date of issued 2003-02-25
creator Tsuji, Toshio; Sakane, Akira; Fukuda, Osamu; Kaneko, Makoto; Ohtake, Hisao;
journal title 日本機械学會論文集. C編 : Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. C
volume Volume 68
issue Issue 673
date of issued 2002-09-25
creator Kaneko, Makoto; Sajima, Toshihiko; Harada, Kensuke; Tsuji Toshio;
journal title Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. C
volume Volume 68
issue Issue 666
date of issued 2002-02-25
creator Tsuji, Toshio; Shigeyoshi, Hiroki; Fukuda, Osamu; Kaneko, Makoto;
journal title 日本機械学會論文集. C編 : Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. C
volume Volume 66
issue Issue 648
date of issued 2000-08-25