creator Kinoshita, Hiroki; Ichii, Koji; Tsuchida, Takashi; Morikawa, Yoshiyuki; Takahashi, Hidenori; Shinozaki, Haruhiko; Maruyama, Kenji; Takahashi, Yasunori;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 59
issue Issue 1
date of issued 2010
creator Hata, Yoshiya; Ichii, Koji; Kano, Seiji; Tsuchida, Takashi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 57
issue Issue 1
date of issued 2008
creator Hata, Yoshiya; Ichii, Koji; Kano, Seiji; Tsuchida, Takashi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 57
issue Issue 1
date of issued 2008
creator Tsuchida, Takashi; Hibino, Tadashi; Watabe, Yoichi; Ohtsubo, Masami; Kano, Seiji;
creator Ha, Thi; Kano, Seiji; Tsuchida, Takashi; Suga, Kazuaki; Kimura, Yosuke; Tsuchiizu, Takashi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 56
issue Issue 1
date of issued 2007
creator Hata, Yoshiya; Ichii, Koji; Kano, Seiji; Tsuchida, Takashi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 56
issue Issue 1
date of issued 2007
creator Hata, Yoshiya; Tsuchida, Takashi; Kano, Seiji; Yamashita, Norihiko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-12