Thumnail
creator Yoshida, H.; Shinke, A.; Kawano, Y.; Takaki, K.;
journal title Chemical Communications
volume Volume 51
date of issued 2015-04-27
Thumnail
creator Yoshida, H.; Hayashi, Y.; Ito, Y.; Takaki, K.;
journal title Chemical Communications
volume Volume 51
date of issued 2015-04-14
Thumnail
creator Yoshida, H.; Takemoto, Y.; Takaki, K.;
journal title Chemical Communications
volume Volume 51
date of issued 2015-02-03
Thumnail
creator Takaki, Ken; Hino, Makoto; Ohno, Akira; Komeyama, Kimihiro; Yoshida, Hiroto; Fukuoka, Hiroshi;
journal title Beilstein Journal of Organic Chemistry
volume Volume 13
date of issued 2017-08-30
Thumnail
creator Yoshida, Hiroto; Takemoto, Yuki; Kamio, Shintaro; Osaka, Itaru; Takaki, Ken;
journal title Organic Chemistry Frontiers
volume Volume 4
issue Issue 7
date of issued 2017-04-10
Thumnail
creator Yoshida, Hiroto; Kimura, Miki; Osaka, Itaru; Takaki, Ken;
journal title Organometallics
volume Volume 36
issue Issue 7
date of issued 2017-03-24
Thumnail
creator Yoshida, Hiroto; Kubo, Teruhiko; Kuriki, Hitoshi; Osaka, Itaru; Takaki, Ken; Ooyama, Yousuke;
journal title ChemistrySelect
volume Volume 2
issue Issue 11
date of issued 2017-04-13
creator Takaki, Ken; Yamada, Michio; Ohsugi, Masakatsu; Negoro, Kenji;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1987
issue Issue 2
date of issued 1987-02-10
Thumnail
creator Takaki, Ken; Sonoda, Kentaro; Kousaka, Takeshi; Koshoji, Go; Shishido, Tetsuya; Takehira, Katsuomi;
journal title Tetrahedron Letters
volume Volume 42
issue Issue 52
date of issued 2001-12-24
Thumnail
creator Takaki, Ken; Takeda, Mitsuhiro; Koshoji, Go; Shishido, Tetsuya; Takehira, Katsuomi;
journal title Tetrahedron Letters
volume Volume 42
issue Issue 36
date of issued 2001-09-03
Thumnail
creator Komeyama, Kimihiro; Kobayashi, Daisuke; Yamamoto, Yuta; Takehira, Katsuomi; Takaki, Ken;
journal title Tetrahedron
volume Volume 62
issue Issue 11
date of issued 2006-03