Thumnail
creator Seno, Yoshinobu;
journal title The Hiroshima University studies, Graduate School of Letters
volume Volume 75
date of issued 2015-12-25
Thumnail
creator Seno, Yoshinobu;
journal title The Hiroshima University studies, Graduate School of Letters
volume Volume 66
date of issued 2006-12
SelfDOI 10.15027/24898
Thumnail
creator Senoo, Yoshinobu;
journal title The Hiroshima University studies, Graduate School of Letters
volume Volume 74
date of issued 2014-12-25
Thumnail
creator Seno, Yoshinobu; Shiraishi, Rihoko;
journal title The Hiroshima University studies, Graduate School of Letters
volume Volume 73
date of issued 2013-12-25
SelfDOI 10.15027/35601
Thumnail
creator Seno, Yoshinobu;
journal title The Hiroshima University studies, Graduate School of Letters
volume Volume 72
date of issued 2012-12-25
SelfDOI 10.15027/34340
Thumnail
creator Seno, Yoshinobu;
journal title The Hiroshima University studies, Graduate School of Letters
volume Volume 71
date of issued 2011-12-26
SelfDOI 10.15027/32613
Thumnail
creator Seno, Yoshinobu;
journal title The Hiroshima University studies, Graduate School of Letters
volume Volume 70
date of issued 2010-12-25
SelfDOI 10.15027/30984
Thumnail
creator Seno, Yoshinobu;
journal title The Hiroshima University studies, Graduate School of Letters
volume Volume 69
date of issued 2009-12
SelfDOI 10.15027/29154
Thumnail
creator Seno, Yoshinobu;
journal title The Hiroshima University studies, Graduate School of Letters
volume Volume 67
date of issued 2007-12
SelfDOI 10.15027/25596
creator Senoo, Yoshinobu; Nishimoto, Ryoko; Kuroki, Kaori; Furuse, Masayoshi; Morishita, Youji; Nakamura, Yasuo; Tano, Shinji; Ando, Yuriko; Matsumoto, Tomoko; Ikawa, Yuko; Ogawa, Yoko; Arai, Kazumi;
Thumnail
creator Senoo, Yoshinobu;
journal title 国文学攷
issue Issue 192・193
date of issued 2007-03-31
Thumnail
creator Senoo, Yoshinobu;
journal title 古代中世国文学
issue Issue 23
date of issued 2007-03-31
Thumnail
creator Senoo, Yoshinobu;
journal title 古代中世国文学
issue Issue 22
date of issued 2006-06-30
Thumnail
creator Senoo, Yoshinobu;
journal title 古代中世国文学
issue Issue 21
date of issued 2005-05-31
Thumnail
creator Senoo, Yoshinobu;
journal title 古代中世国文学
issue Issue 20
date of issued 2004-01-31
Thumnail
creator Senoo, Yoshinobu;
journal title 古代中世国文学
issue Issue 19
date of issued 2003-06-30
Thumnail
creator Senoo, Yoshinobu;
journal title 古代中世国文学
issue Issue 17
date of issued 2001-09-30
Thumnail
creator Senoo, Yoshinobu;
journal title 古代中世国文学
issue Issue 16
date of issued 2000-12-20
Thumnail
creator Senoo, Yoshinobu;
journal title 古代中世国文学
issue Issue 15
date of issued 2000-07-31