creator Umayahara, Yasutaka; Soh, Zu; Sekikawa, Kiyokazu; Kawae, Toshihiro; Otsuka, Akira; Tsuji, Toshio;
journal title Sensors
volume Volume 18
issue Issue 11
date of issued 2018-11-07
creator Zhu, Bo; Takahashi, Makoto; Taito, Shunsuke; Domen, Sayaka; Konishi, Kana; Kimura, Tatsushi; Sekikawa, Kiyokazu; Inamizu, Tsutomu; Hamada, Hironobu;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 10
issue Issue 1
date of issued 2011-12-31
SelfDOI 10.15027/33564
creator Hamada, Hironobu; Sekikawa, Kiyokazu; Takahashi, Makoto;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 10
issue Issue 1
date of issued 2011-12-31
SelfDOI 10.15027/33561
creator Taito, Shunsuke; Sekikawa, Kiyokazu; Kawaguchi, Kotaro; Inamizu, Tsutomu; Morita, Naoki;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 8
issue Issue 1・2
date of issued 2009-12-10
SelfDOI 10.15027/31333
creator Uematsu, Yukari; Inamizu, Tsutomu; Sekikawa, Kiyokazu; Kawae, Toshihiro; Takahashi, Makoto;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 8
issue Issue 1・2
date of issued 2009-12-10
SelfDOI 10.15027/31331
creator Tokuomaru, Kaori; Inamizu, Tsutomu; Sekikawa, Kiyokazu; Tabusadani, Mitsuru; Sota, Koichiro; Kawaguchi, Kotaro;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19828
creator Yamaguchi, Kana; Kawaguchi, Kotaro; Sekikawa, Kiyokazu; Tabusadani, Mitsuru; Inamizu, Tsutomu;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2006-12-28
SelfDOI 10.15027/19827
creator Liu, Dianyu; Wang, Guoxiang; Tabusadani, Mitsuru; Sekikawa, Kiyokazu; Kawaguchi, Kotaro; Onari, Kiyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16430
creator Tabusadani, Mitsuru; Ohno, Michiko; Liu, Dian Yu; Sekikawa, Kiyokazu; Kawaguchi, Kotaro; Onari, Kiyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16429
creator Hosokawa, Keiko; Sakaguchi, Akihiro; Sekikawa, Kiyokazu; Takahashi, Makoto; Kawaguchi, Kotaro; Onari, Kiyoshi; Kai, Kenji; Hiramatsu, Kazuhisa; Toyota, Akihiro;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 2
issue Issue 2
date of issued 2003-03-31
SelfDOI 10.15027/16422
creator Sekikawa, Kiyokazu; Tabusadani, Mitsuru; Tabira, Kazuyuki; Kawaguchi, Kotaro; Onari, Kiyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 2
issue Issue 1
date of issued 2002-09-30
SelfDOI 10.15027/241
creator Kawaguchi, Kotaro; Hayashi, Yukiko; Sekikawa, Kiyokazu; Tabusadani, Mitsuru; Inamizu, Tsutomu; Onari, Kiyoshi; Bhambhani, Yagesh;
journal title Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 2006-02