creator Mukaida, Norihiro; Tsutsumi, Kento; Watanabe, Kenzi; Sumiya, Takahiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 44
date of issued 2016-03-24
creator Inagaki, Tomohiro; Sho, Yukari; Nagato, Yasushi; Sumiya, Takahiro; Nakamura, Atsushi;
journal title 大学ICT推進協議会年次大会論文集
issue Issue 2012
date of issued 2012-12
creator Kuwabara, Masahiko; Yoshihara, Masaharu; Hirata, Hiroko; Sugino, Hirotoshi; Asaoka, Katsushi; Kondo, Haruyasu; Fujii, Kazuo; Matsubara, Hideki; Nakagawa, Takashi; Horie, Masanori; Ito, Hitoshi; Matsumoto, Haruyuki; Okamoto, Takuhiro; Hiyama, Toru; Sumiya, Takahiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 61
issue Issue 4
date of issued 2012-12
creator Sho, Yukari; Nagato, Yasushi; Inagaki, Tomohiro; Sumiya, Takahiro;
journal title 大学図書館研究
issue Issue 92
date of issued 2011-08
creator Yasutake, Koichi; Yamakawa, Osamu; Tagawa, Takahiro; Sumiya, Takahiro; Inoue, Hitoshi;