creator Doskaliyev, Aidos; Yamasaki, Fumiyuki; Kenjo, Masahiro; Shrestha, Prabin; Saito, Taiichi; Hanaya, Ryosuke; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Journal of Neuro-Oncology
volume Volume 88
issue Issue 3
date of issued 2008-07
creator Yamasaki, Fumiyuki; Sugiyama, Kazuhiko; Ohtaki, Megu; Takeshima, Yukio; Abe, Nobukazu; Akiyama, Yuuji; Takaba, Junko; Vishwa, Jeet Amatya; Saitou, Taiichi; Kajiwara, Yoshinori; Hanaya, Ryosuke; Kurisu, Kaoru;
journal title European Journal of Radiology
volume Volume 73
issue Issue 3
date of issued 2010-03
creator Watanabe, Yosuke; Yamasaki, Fumiyuki; Kajiwara, Yoshinori; Saitou, Taiichi; Nishimoto, Takeshi; Bartholomeusz, Chandra; Ueno, Naoto T; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Journal of Neuro-Oncology
volume Volume 100
issue Issue 3
date of issued 2010-12
creator Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Eguchi, Kuniki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 56
issue Issue 3・4
date of issued 2007-12
creator Shrestha, Prabin; Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Takeda, Masaaki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 57
issue Issue 1
date of issued 2008-03
creator Nabika, Shinya; Kiya, Katsuzo; Satoh, Hideki; Mizoue, Tatsuya; Kondo, Hiroshi; Katagiri, Masaya; Nishisaka, Takashi; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 59
issue Issue 4
date of issued 2010-12
creator Nishimoto, Takeshi; Iida, Koji; Kagawa, Kota; Watanabe, Yosuke; Kiura, Yoshihiro; Hashizume, Akira; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 2
date of issued 2011-06
creator Miyamura, Sayuru; Yamaguchi, Satoshi; Tominaga, Atsushi; Kinoshita, Yasuyuki; Takeda, Masaaki; Usui, Satoshi; Morishige, Mizuki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 63
issue Issue 4
date of issued 2014-12
creator Ohba, Shinji; Kurisu, Kaoru; Arita, Kazunori; Sugiyama, Kazuhiko; Inoue, Tatsushi; Satoh, Hitoshi; Hibino, Seiichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 50
issue Issue 3
date of issued 2001-09
creator Mikami, Takashi; Kurisu, Kaoru; Kawamoto, Keiichi; Kiya, Katsuzo; Mukada, Kazutoshi; Hotta, Takuhiro; Ogasawara, Hidenori; Sugiyama, Kazuhiko; Uozumi, Tohru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 1
date of issued 1991-03
creator Ochiai, Junichiro; Yamaguchi, Satoshi; Takeda, Masaaki; Adhikari, Rupendra Bahadur; Kolakshyapati, Manish; Karlowee, Vega; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 65
issue Issue 1
date of issued 2016-03
creator Morishige, Mizuki; Takeda, Masaaki; Yamaguchi, Satoshi; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 1
date of issued 2017-03