creator Fujii, Shiho; Imakawa, Shinji; Suzuki, Akiko; Murakami, Kaori; Tanihara, Chiyo; Kake, Shiho;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32631
creator Suzuki, Akiko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 60
date of issued 2011-12-22
SelfDOI 10.15027/32141
creator Suzuki, Akiko;
journal title The Bulletin of Hiroshima University Curriculum Research and Development Association
issue Issue 7
date of issued 1992-11-01
creator Suzuki, Akiko; Takahashi, Miyoko; Hirata, Michinori; Shinji, Imakawa; Sato, Atsuko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 39
date of issued 2011-03-24
SelfDOI 10.15027/31269
creator Murakami, Kaori; Suzuki, Akiko; Isshiki, Reiko; Fujii, Shiho; Hayashibara, Shin;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 39
date of issued 2011-03-24
SelfDOI 10.15027/31245
creator Kishi, Noriko; Suzuki, Akiko; Takahashi, Miyoko;
journal title 日本教科教育学会誌
volume Volume 30
issue Issue 4
date of issued 2008-03-25
creator Suzuki, Akiko;
journal title 日本教科教育学会誌
volume Volume 26
issue Issue 3
date of issued 2003-12-30
creator Murakami, Kaori; Suzuki, Akiko; Kinoshita, Mizuho; Fujii, Shiho; Hayashibara, Shin;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29896
creator Shiba, Shizuko; Ichinose, Takae; Hiura, Michiyo; Hujii, Shiho; Suzuki, Akiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 33
date of issued 2005-03-30
SelfDOI 10.15027/29518
creator Suzuki, Akiko; Hirata, Michinori; Kobayashi, Kyoko; Takahashi, Miyoko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 33
date of issued 2005-03-30
SelfDOI 10.15027/29517
creator Suzuki, Akiko; Hirata, Michinori; Takahashi, Miyoko; Kishi, Noriko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 12
date of issued 2006-03-20
SelfDOI 10.15027/29309
creator Suzuki, Akiko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 58
date of issued 2009-12-25
SelfDOI 10.15027/28623
creator Suzuki, Akiko; Murakami, Kaori; Kinoshita, Mizuho; Fujii, Shiho; Minoshima, Takashi; Isshiki, Reiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 37
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/26355
creator Kinoshita, Mizuho; Suzuki, Akiko; Fujii, Shiho; Minoshima, Takashi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 36
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/23209
creator Suzuki, Akiko; Hirata, Michinori; Takahashi, Miyoko; Kishi, Noriko; Sato, Atsuko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 35
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/17460
creator Suzuki, Akiko; Nishi, Atsuko; Kinoshita, Mizuho; Kishi, Toshiyuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 35
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/17459