creator Miyahara, Tomoe; Inoue, Wataru; Suzuki, Yumiko; Ishihara, Naohisa; Okano, Yoshiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/14936
creator Suzuki, Yumiko; Shimizu, Kinnya; Zaima, Yumiko; Matsumoto, Shingo; Sugeta, Naoe; Miyake, Mizuho; Hayashi, Yoshie; Nishii, Shouji;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 35
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/17405
creator Miyasato, Tomoe; Ishihara, Naohisa; Kohyama, Takaya; Suzuki, Yumiko; Kimioka, Tomotika;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 35
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/17406
creator Suzuki, Yumiko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 53
date of issued 2005-03-28
SelfDOI 10.15027/18129
creator Morikawa, Atsuko; Suzuki, Yumiko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 55
date of issued 2007-03-28
SelfDOI 10.15027/18144
creator Kihara, Seiichiro; Matsuura, Nobukazu; Suzuki, Yumiko; Yamasaki, Takahito; Kifune, Noriyuki; Shimizu, Kinya; Koyama, Masataka; Tashima, Shunzo; Shimomukai, Tatsuhiko; Takemura, Shinji; Hatasa, Yukiko; Yanagihara, Eiji; Yokota, Akiko; Hamamoto, Yoshiyasu; Uchida, Masazou; Fukazawa, Hiroaki; Okamoto, Yuko; Tokinaga, Masunori; Kurihara, Shinji; Matsumoto, Toru; Jinno, Masaki; Omatsu, Yasuhiro; Kanamaru, Jyunji; Kono, Yoshifumi; Harada, Ryozou; Shimamoto, Yasushi; Kimoto, Kazushige; Mito, Yoshiro; Takemori, Koji; Kono, Susumu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 36
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/23152
creator Suzuki, Yumiko; Yamasaki, Takahito; Zaima, Yumiko; Sugeta, Naoe; Hayashi, Yoshie; Shoda, Ruriko; Hidani, Miyuki; Doi, Toru; Ashida, Chie;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 36
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/23163
creator Miyasato, Tomoe; Kohyama, Takaya; Suzuki, Yumiko; Ohashi, Miyoko; Kato, Hideo; Kimioka, Tomotika; Ikeda, Akiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 36
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/23192
creator Miyasato, Tomoe; Kohyama, Takaya; Suzuki, Yumiko; Nagano, Yoshitomo; Nakashima, Atsuo; Kimioka, Tomotika; Nakayama, Fumiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 37
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/26351
creator Suzuki, Yumiko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 3
date of issued 1997-03-20
SelfDOI 10.15027/27017
creator Suzuki, Yumiko; Matsuda, Yoshiaki; Nakao, Kyouko; Imanaga, Yasutaka;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 10
date of issued 2004-03-20
SelfDOI 10.15027/27039
creator Suzuki, Yumiko; Miyasato, Tomoe; Tochigi, Erika; Matsuda, Yoshiaki; Morikawa, Atsuko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 12
date of issued 2006-03-20
SelfDOI 10.15027/27048
creator Suzuki, Yumiko; Morikawa, Atsuko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 54
date of issued 2006-03-28
SelfDOI 10.15027/27217
creator Kohyama, Takaya; Kurihara, Shinji; Yonezawa, Takashi; Aoki, Tazuko; Inoue, Wataru; Suzuki, Yumiko; Hayashi, Takashi; Yamauchi, Noritsugu; Asakura, Atsushi; Itoh, Keiko; Ueda, Atsumi; Kihara, Seiichiro; Kimura, Hirokazu; Gondo, Atsuko; Nakamura, Kazuyo; Matsumoto, Hitoshi; Mizobe, Kazushige; Yamasaki, Takahito; Kobayashi, Hideyuki; Tanimoto, Tadaaki; Wakamatsu, Akihiko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 13
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/27225
creator 服部 由美子; Suzuki, Yumiko;
journal title 教育学研究紀要
volume Volume 29
date of issued 1984-03-31
creator Tani, Eiji; Akiyama, Satoshi; Kashiwagi, Toshiaki; Morimoto, Yasushi; Suzuki, Yumiko; Kouyama, Takaya; Nakao, Kyoko; Takahashi, Susumu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 30
date of issued 2002-03-28
SelfDOI 10.15027/27303
creator Miyasato, Tomoe; Suzuki, Yumiko; Kawamoto, Kunihiko; Nakayama, Takashi; Takahashi, Susumu; Kouyama, Takaya; Nakao, Kyouko; Imanaga, Yasutaka;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 31
date of issued 2003-03-28
SelfDOI 10.15027/27305
creator Suzuki, Yumiko; Miyasato, Tomoe; Shimono, Motofumi; Hayashi, Takashi; Nakao, Kyouko; Imanaga, Yasutaka; Edama, Mutsumi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 32
date of issued 2004-03-30
SelfDOI 10.15027/27315
creator Suzuki, Yumiko; Miyasato, Tomoe; Nakao, Kyouko; Edama, Mutsumi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 33
date of issued 2005-03-30
SelfDOI 10.15027/27337
creator Suzuki, Yumiko;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part I
volume Volume 19
date of issued 1997-01