creator Yamasaki, Akane; Okibayashi, Yohei; Ishii, Shinji; Suzuki, Yumiko; Morikawa, Atsuko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 8
date of issued 2015-03-16
creator Suzuki, Yumiko; Yonezawa, Takashi; Kodama, Makiko; Inoue, Wataru; Kubo, Kenji; Asakura, Atsushi; Itou, Keiko; Nakamura, Kazuyo; Matsumoto, Hitoshi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 62
date of issued 2013-12-20
SelfDOI 10.15027/35328
creator Morikawa, Atsuko; Suzuki, Yumiko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 6
date of issued 2013-04-30
SelfDOI 10.15027/35237
creator Suzuki, Yumiko; Nakano, Hirofumi;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 6
date of issued 2013-04-30
SelfDOI 10.15027/35236
creator Suzuki, Yumiko; Morikawa, Atsuko; Miyasato, Tomoe; Tanida, Masuyuki; Imanaga, Yasutaka;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 19
date of issued 2013-03-21
SelfDOI 10.15027/34718
creator Suzuki, Yumiko; Nagase, Miho; Fujihashi, Tomoko; Imagawa, Yasutaka; Edama, Mutsumi; Matuda, Yoshiaki; Miyasato, Tomoe; Mukugi, Kyoko; Morikawa, Atsuko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 4
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/31507
creator Suzuki, Yumiko; Morikawa, Atsuko; Edama, Mutsumi;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 4
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/31506
creator Suzuki, Yumiko; Miyasato, Tomoe; Yamauchi, Noritsugu; Kobayakawa, Yoshinobu; Yasumatu, Hiroyoshi; Kawasaki, Masamori; Hayashibara, Shin; Matsuo, Saori; Yagyu, Daisuke;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 39
date of issued 2011-03-24
SelfDOI 10.15027/31239
creator Nagase, Miho; Suzuki, Yumiko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 3
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/30251
creator Suzuki, Yumiko; Edama, Mutsumi; Tochigi, Erika; Nakao, Kyouko; Matsuda, Yoshiaki; Miyasato, Tomoe; Morikawa, Atsuko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 1
date of issued 2007-09-01
SelfDOI 10.15027/30236
creator Suzuki, Yumiko; Nakao, Kyoko; Nagase, Miho; Fujihashi, Tomoko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 16
date of issued 2010-03-20
SelfDOI 10.15027/29474
creator Suzuki, Yumiko;
journal title 人間教育の探究
issue Issue 20
date of issued 2008-03-31
creator Suzuki, Yumiko;
journal title 人間教育の探究
issue Issue 9
date of issued 1996-03-31
creator Suzuki, Yumiko;
journal title 人間教育の探究
issue Issue 8
date of issued 1995-03-31
creator Suzuki, Yumiko;
journal title 人間教育の探究
issue Issue 3
date of issued 1990-09-30
creator Suzuki, Yumiko;
journal title 人間教育の探究
issue Issue 1
date of issued 1986-07-01
creator Suzuki, Yumiko;
journal title 教育學研究
volume Volume 63
issue Issue 3
date of issued 1996-09
creator Suzuki, Yumiko;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part I
volume Volume 21
date of issued 1999-01