creator Saitoh, Yuji; Matsushita, Tomohiro; Imada, Shin; Daimon, Hiroshi; Suga, Shigemasa; Fujii, Jun; Shimada, Kenya; Kakizaki, Akito; Ono, Kanta; Fujisawa, Masami; Kinoshita, Toyohiko; Ishii, Takehiko;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 52
issue Issue 16
date of issued 1995-10-15
creator Rader, Oliver; Kimura, Akio; Kamakura, Nozomu; An, Ki-Seok; Kakizaki, Akito; Miyanishi, Shintaro; Akinaga, Hiroyuki; Shirai, Masafumi; Shimada, Kenya; Fujimori, Atsushi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 57
issue Issue 2
date of issued 1998-01-01
creator Shimada, Kenya; Mizokawa, Takashi; Mamiya, Kazutoshi; Saitoh, Tomohiko; Fujimori, Atsushi; Ono, Kanta; Kakizaki, Akito; Ishii, Takehiko; Shirai, Masafumi; Kamimura, Takashi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 57
issue Issue 15
date of issued 1998-04-15
creator Shimada, Kenya; Saitoh, Tomohiko; Namatame, Hirofumi; Fujimori, Atsushi; Ishida, Shoji; Asano, Setsuro; Matoba, Masanori; Anzai, Shuichiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 53
issue Issue 12
date of issued 1996-03-15
creator Kakizaki, Akito; Ono, Kanta; Tanaka, Ken-ichi; Shimada, Kenya; Sendohda, Tsuyoshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 55
issue Issue 11
date of issued 1997-03-15
creator Park, Kang-Ho; Oh, S.-J.; Shimada, Kenya; Kamata, Atsushi; Ono, Kanta; Kakizaki, Akito; Ishii, Takehiko;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 53
issue Issue 9
date of issued 1996-03-01
creator Kakizaki, Akito; Fujii, Jun; Shimada, Kenya; Kamata, Atsushi; Ono, Kanta; Park, Kang-Ho; Kinoshita, Toyohiko; Ishii, Takehiko; Fukutani, Hirohito;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 72
issue Issue 17
date of issued 1994-04-25
creator Yaji, Koichiro; Kimura, Akio; Koyama, Michie; Hirai, Chiyuki; Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Tanaka, Arata; Taniguchi, Masaki;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 97
issue Issue 10
date of issued 2005-04-28
creator Shimada, Kenya; Kobayashi, Kenichi; Narimura, Takamasa; Baltzer, Peter; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Suemitsu, Toshiaki; Sasakawa, Tetsuya; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 66
issue Issue 15
date of issued 2002-10-03
creator Susaki, Tomofumi; Takeda, Yukiharu; Arita, Masashi; Mamiya, Kazutoshi; Fujimori, Atsushi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Shimizu, Naoki; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 82
issue Issue 5
date of issued 1999-02-01
creator Negishi, Saiko; Negishi, H.; Shimada, Kenya; Cui, Xiaoyu; Higashiguchi, Mitsuharu; Nakatake, Masashi; Arita, M.; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Ohnishi, A.; Sasaki, M.;
journal title Physica B: Condensed Matter
volume Volume 383
issue Issue 1
date of issued 2006-08
creator Negishi, Saiko; Negishi, H.; Nakatake, Masashi; Yamazaki, K.; Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Kobayashi, K.; Sugihara, K.; Oshima, H.;
journal title Journal of Physics and Chemistry of Solids
volume Volume 67
issue Issue 5-6
date of issued 2006-05
creator Negishi, H.; Negishi, Saiko; Shimada, Kenya; Narimura, T.; Hagashiguchi, Mitsuharu; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Kobayashi, K.; Sugihara, K.; Oshima, H.;
journal title Journal of Physics and Chemistry of Solids
volume Volume 67
issue Issue 5-6
date of issued 2006-05
creator Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Higashiguchi, Mitsuharu; Fujimori, S.-I.; Saitoh, Y.; Fujimori, A.; Kim, M.S; Hirata, D; Takabatake, Toshiro;
journal title Physica B: Condensed Matter
volume Volume 378-380
issue Issue SPEC
date of issued 2006-05
creator Cui, Xiaoyu; Shimada, Kenya; Sakisaka, Y.; Kato, H.; Aiura, Y.; Higashiguchi, Mitsuharu; Miura, Yuichi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physica B: Condensed Matter
volume Volume 383
issue Issue 1
date of issued 2006-08
creator Miura, Y.; Shimada, Kenya; Negishi, H.; Negishi, Saiko; Shiozawa, H.; Higashiguchi, Mitsuharu; Tobita, Naohisa; Cui, Xiaoyu; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physica B: Condensed Matter
volume Volume 383
issue Issue 1
date of issued 2006-08
creator Shimada, Kenya; Higashiguchi, Mitsuharu; Fujimori, S.-I.; Saitoh, Y.; Fujimori, A.; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Sasakawa, T.; Takabatake, Toshiro;
journal title Physica B: Condensed Matter
volume Volume 383
issue Issue 1
date of issued 2006-08
creator Higashiguchi, Mitsuharu; Shimada, Kenya; Miura, Yuichi; Cui, Xiaoyu; Tobita, Naohisa; Aiura, Yoshihiro; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physica B: Condensed Matter
volume Volume 383
issue Issue 1
date of issued 2006-08
creator Takeda, Yukiharu; Arita, Masashi; Higashiguchi, Mitsuharu; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 73
date of issued 2006