creator Iwasawa, Hideaki; Yoshida, Yoshiyuki; Hase, Izumi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Aiura, Yoshihiro;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 109
issue Issue 6
date of issued 2012
creator Kuroda, Kenta; Miyahara, Hirokazu; Ye, Mao; Eremeev, S. V.; Koroteev, Yu. M.; Krasovskii, E. E.; Chulkov, E. V.; Hiramoto, Shozo; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro; Miyamoto, Koji; Okuda, Taichi; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Ueda, Yoshifumi; Kimura, Akio;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 108
issue Issue 20
date of issued 2012
creator Miyamoto, Koji; Kimura, Akio; Kuroda, Kenta; Okuda, Taichi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Donath, M.;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 108
issue Issue 6
date of issued 2012
creator Kim, Sunghun; Ye, Mao; Kuroda, Kenta; Yamada, Yohei; Krasovskii, E. E.; Chulkov, E. V.; Miyamoto, Koji; Nakatake, Masashi; Okuda, Taichi; Ueda, Yoshifumi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Kimura, Akio;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 107
issue Issue 05
date of issued 2011
creator Park, Seung Ryong; Han, Jinhee; Kim, Chul; Koh, Yoon Young; Kim, Changyoung; Lee, Hyungjun; Choi, Hyoung Joon; Han, Jung Hoon; Lee, Kyung Dong; Hur, Nam Jung; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 108
issue Issue 4
date of issued 2012
creator Okamoto, Kazuaki; Kuroda, Kenta; Miyahara, Hirokazu; Miyamoto, Koji; Okuda, Taichi; Aliev, Z. S.; Babanly, M. B.; Amiraslanov, I. R.; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Samorokov, D. A.; Menshchikova, T. V.; Chulkov, E. V.; Kimura, Akio;
journal title Physical Review B
volume Volume 86
issue Issue 19
date of issued 2012
creator Miyamoto, Koji; Kimura, Akio; Okuda, Taichi; Shimada, Kenya; Iwasawa, Hideaki; Hayashi, Hirokazu; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Donath, M.;
journal title Physical Review B
volume Volume 86
issue Issue 16
date of issued 2012
creator Utsumi, Yuki; Sato, Hitoshi; Ohara, Shigeo; Yamashita, Tetsuro; Mimura, Kojiro; Motonami, Satoru; Shimada, Kenya; Ueda, Shigenori; Kobayashi, Keisuke; Yamaoka, Hitoshi; Tsujii, Naohito; Hiraoka, Nozomu; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review B
volume Volume 86
issue Issue 11
date of issued 2012
creator Yakovkin, Ivan N.; Fukutani, Keisuke; Hayashi, Hirokazu; Jiang, Jian; Horike, Taiki; Nagata, Yorito; Habuchi, Takafumi; Hirayama, Daisuke; Iwasawa, Hideaki; Shimada, Kenya; Losovyj, Ya. B.; Dowben, Peter A.;
journal title Physical Review B
volume Volume 86
issue Issue 12
date of issued 2012
creator Yamaoka, Hitoshi; Thunström, Patrik; Tsujii, Naohito; Jarrige, Ignace; Shimada, Kenya; Arita, Masashi; Iwasawa, Hideaki; Hayashi, Hirokazu; Jiang, Jian; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Hiraoka, Nozomu; Ishii, Hirofumi; Tsuei, Ku-Ding; Giovannini, Mauro; Bauer, Ernst;
journal title Physical Review B
volume Volume 86
issue Issue 8
date of issued 2012
creator Kim, Beomyoung; Kim, Choong H.; Kim, Panjin; Jung, Wonsig; Kim, Yeongkwan; Koh, Yoonyoung; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Yu, Jaejun; Kim, Changyoung;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 19
date of issued 2012
creator Fukutani, Keisuke; Hayashi, Hirokazu; Yakovkin, Ivan N.; Paudel, Tula R.; Habuchi, Takafumi; Hirayama, Daisuke; Jiang, Jian; Iwasawa, Hideaki; Shimada, Kenya; Wu, Ning; Tsymbal, Evgeny Y.; Losovyj, Ya. B.; Dowben, P. A.;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 15
date of issued 2012
creator Schwab, H.; Mulazzi, M.; Jiang, Jian; Hayashi, Hirokazu; Habuchi, Takafumi; Hirayama, Daisuke; Iwasawa, Hideaki; Shimada, Kenya; Reinert, F.;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 12
date of issued 2012
creator Yamaoka, Hitoshi; Thunström, Patrik; Jarrige, Ignace; Shimada, Kenya; Tsujii, Naohito; Arita, Masashi; Iwasawa, Hideaki; Hayashi, Hirokazu; Jiang, Jian; Habuchi, Takafumi; Hirayama, Daisuke; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Murao, Urara; Hosoya, Shingo; Tamaki, Akira; Kitazawa, Hideaki;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 11
date of issued 2012
creator Jung, Wonsig; Kim, Yeongkwan; Kim, Beomyoung; Koh, Yoonyoung; Kim, Chul; Matsunami, Masaharu; Kimura, Shin-ichi; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Han, Jung Hoon; Kim, Juyoung; Cho, Beongki; Kim, Changyoung;
journal title Physical Review B
volume Volume 84
issue Issue 24
date of issued 2011
creator Ye, Mao; Eremeev, S. V.; Kuroda, Kenta; Krasovskii, E. E.; Chulkov, E. V.; Takeda, Yukiharu; Saito, Yuji; Okamoto, Kazuaki; Zhu, S. Y.; Miyamoto, Koji; Arita, Masashi; Nakatake, Masashi; Okuda, Taichi; Ueda, Yoshifumi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Kimura, Akio;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 20
date of issued 2012
creator Jiang, J.; Shimada, Kenya; Hayashi, Hirokazu; Iwasawa, Hideaki; Aiura, Yoshihiro; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review B
volume Volume 84
issue Issue 15
date of issued 2011-10-17
creator Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Utsmi, Yuki; Morimoto, Osamu; Sato, Hitoshi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Hadano, Yuta; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 83
issue Issue 24
date of issued 2011-06-22
creator Zhou, Bo; Xu, Min; Zhang, Yan; Xu, Gang; He, Cheng; Yang, L. X.; Chen, Fei; Xie, B. P.; Cui, Xiao-Yu; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Dai, X.; Feng, D. L.;
journal title Physical Review B
volume Volume 83
issue Issue 3
date of issued 2011-01-13
creator Zhang, Y.; Chen, F.; He, C.; Zhou, B.; Xie, B. P.; Fang, C.; Tsai, W. F.; Chen, X. H.; Hayashi, H.; Jiang, J.; Iwasawa, H.; Shimada, K.; Namatame, H.; Taniguchi, M.; Hu, J. P.; Feng, D. L.;
journal title Physical Review B
volume Volume 83
issue Issue 5
date of issued 2011-02-22