creator Shimada, Masayuki; Okazaki, Tetsuji; Yamashita, Yasuhisa; Nishibori, Masahide;
journal title Journal of mammalian ova research = 日本哺乳動物卵子学会誌
volume Volume 20
issue Issue 2
date of issued 2003-08-01
creator Yamashita, Yasuhisa; Nishibori, Masahide; Shimada, Masayuki;
journal title Journal of mammalian ova research = 日本哺乳動物卵子学会誌
volume Volume 20
issue Issue 2
date of issued 2003-08-01
creator Shimada, Masayuki; Nishibori, Masahide;
journal title Journal of mammalian ova research = 日本哺乳動物卵子学会誌
volume Volume 20
issue Issue 3
date of issued 2003-10-01
creator Shimada, Masayuki; Yamashita, Yasuhisa; Nishibori, Masahide; Mori, Takahide;
journal title Journal of mammalian ova research = 日本哺乳動物卵子学会誌
volume Volume 21
issue Issue 2
date of issued 2004-04-01
creator Yamashita, Yasuhisa; Nishibori, Masahide; Richards, JoAnne S.; Shimada, Masayuki;
journal title Journal of mammalian ova research = 日本哺乳動物卵子学会誌
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 2007-04-01
creator Umehara, Takashi; Tsujita, Natsumi; Shimada, Masayuki;
journal title PLoS Biology
volume Volume 17
issue Issue 8
date of issued 2019-08-13
creator Umehara, Takashi; Kawai, Tomoko; Kawashima, Ikko; Tanaka, Katsuhiro; Okuda, Satoshi; Kitasaka, Hiroya; Richards, JoAnne S.; Shimada, Masayuki;
journal title Aging Cell
volume Volume 16
issue Issue 6
date of issued 2017-08-31
creator Okabe, Ayami; Hiramatsu, Rui; Umehara, Takashi; Fujita, Youko; Shimada, Masayuki;
journal title Journal of Mammalian Ova Research
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 2014
creator Kitasaka, Hiroya; Kawai, Tomoko; Hoque, S. A. Masudul; Umehara, Takashi; Fujita, Youko; Shimada, Masayuki;
journal title PLoS ONE
volume Volume 13
issue Issue 2
date of issued 2018-02-08
creator Umehara, Takashi; Richards, JoAnne S.; Shimada, Masayuki;
journal title Aging
volume Volume 10
issue Issue 1
date of issued 2018-01-19
creator Zhu, Zhendong; Umehara, Takashi; Okazaki, Tetsuji; Goto, Masaaki; Fujita, Yoko; Hoque, S. A. Masudul; Kawai, Tomoko; Zeng, Wenxian; Shimada, Masayuki;
journal title Frontiers in Psychology
volume Volume 10
date of issued 2019-03-12