creator Kozai, Katsuyuki; Yamakido, Takako; Furukawa, Yukashi; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
creator Kozai, Katsuyuki; Takeda, Chikako; Nakayama, Ryusuke; Nitani, Keiko; Miura, Kazuo; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Kawamura, Makoto; Sasahara, Hisako; Okada, Mitsugi; Kozai, Katsuyuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2004-06-01
creator Kaihara, Yasutaka; Kawasaki, Hiromi; Kozai, Katsuyuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 37
issue Issue 2
date of issued 2005-12-01
creator Hayashi, Fumiko; Kaihara, Yasutaka; Aizawa, Mitsue; Omatsu, Yasuhiro; Kozai, Katsuyuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 36
date of issued 2008-03-20
SelfDOI 10.15027/23181
creator Kozai, Katsuyuki; Suzuki, Junji; Sugai, Motoyuki; Komatsuzawa, Hitoshi; Yoshimura, Goh;
creator Hayashi, Fumiko; Yasuda, Rie; Nakata, Keiko; Suzuki, Junji; Okada, Mitsugi; Kawamura, Makoto; Kozai, Katsuyuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 37
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/26350
creator Okada, Mitsugi; Sasaki, Naoko; Kaihara, Yasutaka; Okada, Rinzo; Amano, Hideaki; Miura, Kazuo; Kozai, Katsuyuki;
journal title Journal of Oral Science
volume Volume 45
issue Issue 2
date of issued 2003-06
creator Minamizaki, Tomoko; Yoshiko, Yuji; Kozai, Katsuyuki; Aubin, Jane E; Maeda, Norihiko;
journal title Bone
volume Volume 44
issue Issue 6
date of issued 2009-06
creator Kaihara, Yasutaka; Hayashi, Fumiko; Ishitoku, Yuki; Omatsu, Yasuhiro; Suzuki, Junji; Kozai, Katsuyuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29875
creator Hayashi, Fumiko; Yasuda, Rie; Nakata, Keiko; Suzuki, Junji; Kawamura, Makoto; Kozai, Katsuyuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29895
creator Okada, Mitsugi; Doi, Takako; Hayashi, Fumiko; Soda, Yoshiko; Mitsuhata, Chieko; Tsubamoto, Yuko; Matsuzaki, Yoko; Yamashita, Kaori; Kaihara, Yasutaka; Miura, Kazuo; Kozai, Katsuyuki;
journal title 小児歯科学雑誌
volume Volume 40
issue Issue 4
date of issued 2002
creator Kaihara, Yasutaka; Amano, Hideaki; Miura, Kazuo; Kozai, Katsuyuki;
journal title Pediatric Dental Journal
volume Volume 15
issue Issue 1
date of issued 2005
creator Soda, Yoshiko; Suzuki, Junji; Hayashi, Megumi; Mitsuhata, Chieko; Saiga, Kaori; Doi, Takako; Hayashi, Fumiko; Kaihara, Yasutaka; Okada, Mitsugi; Amano, Hideaki; Miura, Kazuo; Ueda, Haruo; Ueda, Kazuhiro; Kozai, Katsuyuki;
journal title 広島医学
volume Volume 56
issue Issue 1
date of issued 2003-01
creator Kaihara, Yasutaka; Aoki, Kozue; Miyake, Nami; Kozai, Katsuyuki;
journal title 小児歯科学雑誌
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 2007-03-25
creator Banshodani, Ayako; Kaihara, Yasutaka; Nakae, Hisami; Suzuki, Junji; Kozai, Katsuyuki;
journal title 小児歯科学雑誌
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 2007-03-25
creator Education problem research committee,T he Japanese Society of Pediatric Dentistry; Kozai, Katsuyuki; Suzuki, Junji; Uchikawa, Yoshimori; Kimoto, Shigenari; Tamura, Yasuo; Nakajima, lchiro; Ono, Toshiaki; Arita, Kenji; Shintani, Seikou; Fukumoto, Satoshi; Kaihara, Yasutaka; Hayashi, Fumiko; Tsuchiya, Tomoyuki;
journal title 小児歯科学雑誌
volume Volume 46
issue Issue 5
date of issued 2008-12-25
creator Hayashi, Fumiko; Kozai, Katsuyuki; Uchikawa, Yoshimori; Kimoto, Shigenari; Tamura, Yasuo; Nakajima, Ichiro; Ono, Toshiaki; Arita, Kenji; Shintani, Seikou; Fukumoto, Satoshi; Suzuki, Junji; Kaihara, Yasutaka; Tsuchiya, Tomoyuki;
journal title 小児歯科学雑誌
volume Volume 47
issue Issue 1
date of issued 2009-03-25
creator Kaihara, Yasutaka; Kozai, Katsuyuki; Uchikawa, Yoshimori; Kimoto, Shigenari; Tamura, Yasuo; Nakajima, Ichiro; Ono, Toshiaki; Arita, Kenji; Shintani, Seikou; Fukumoto, Satoshi; Suzuki, Junji; Hayashi, Fumiko; Tsuchiya, Tomoyuki;
journal title 小児歯科学雑誌
volume Volume 47
issue Issue 1
date of issued 2009-03-25
creator Yoshimura, Goh; Kaihara, Yasutaka; Hayashi, Fumiko; Kozai, Katsuyuki;
journal title 小児歯科学雑誌
volume Volume 47
issue Issue 5
date of issued 2009-12-25